Tilbake til én Klosterdag..

Posted on Updated on

Klosterdagane har på ekstraordinært årsmøte den 12.02.2010 besluttet å legge ned festivalen. På møtet var man av den oppfatning at det ikke er grunnlag arbeidmessig eller økonomisk for å drive festivalen videre i sin nåværende form. Klosterdagane har nå i 5 år tilbudt publikum nye og tildels annerledes opplevelser gjennom konserter og forestillinger med bl.a. klassisk musikk, samtidsmusikk og dans, utstillinger og performance. I tillegg har festivalen hatt aktiviteter knyttet til Halsnøy Klosters historie, presentert musikkspel og vært arena for samtaler og litterære prosjekt. Samlet sett har den nyansert festivalbildet i regionen. Nedleggelsen av festivalen Klosterdagane gjøres i forståelse med kunstnerisk leder Lars-Erik ter Jung. Styret for Klosterdagane, ved Helen Petersen, Sissel Aarseth, Øyvind Særsten, Jane Jünger, Mona Økland og Lars-Erik ter Jung, sluttet seg enstemmig til årsmøtets vedtak.

 

Samtidig vil vi frå Halsnøy Kloster, Sunnhordland museum få melde om at vi vil fortsatt jobbe for gode kulturopplevelser på tunet også i framtiden. Publikum vil fremdeles finne små og  litt større  kulturhendelseri løpet av året på Halsnøy Kloster. Den gamle «Klosterdagen» vil gjenoppstå som én dag med kulturprogram i regi av Sunnhordland Museum og Venelaget for Halsnøy Kloster. I år vil denne dagen falle på lørdag 5. juni 2010. Programmet for dagen er straks klart og vil bli kunngjort om ikke lenge.

Endelig…

Posted on

Etter et aldri så lite data-krasj ser det nå ut til at vi skal få liv i bloggen! NÅ kan jeg endelig begynne å poste innlegg, nyheter og bilder osv. fra Halsnøy Kloster.

Velkomne !!

Posted on Updated on

Du har no komen til bloggen for Halsnøy Kloster. Sjølv om bygningar og tun går attende til middelaldersk tid, er vi likevel her og no, tilstades for å dele kva som hender her på tunet. kanskje de vil dele tanker, meiningar, ris og ros med oss ??

 slik kan et kontor også være...
Blog-kontoret