siste nytt

Vellykket utstillingsåpning

Posted on Updated on

Søndag 20.mai ble utstillingen «Spådom og skimrande erindring» behørig åpnet på klosteret.

Den offisielle åpningen denne gang stod Linda Øen, Rådgiver for kultur og idrett i Kvinnherad kommune for, med tonefølge av Tiril Eirunn Einarsdotter på fele, akkopagnert av far Einar Steinkopf på gitar.

Med et godt og vel 40-talls publikum innom på åpningen må vi si oss fornøyde med fremmøtet. De fikk denne gangen oppleve verker av fotokunstnerne fra ifjor; Jane Fulton Alt, USA, Gabriela Morawetz, Polen, Naoyuki Ogino, Japan, Natan Dvir Israel/USA og Zhen Shi, Kina. Hele første etasje i våningshuset, kjeller-galleriet og et rom i nordfløyen ble tatt i bruk for både video-verk, slide-show og bilder i rammer.

Vi legger her til en aldri så liten smakebit fra stemningen/video med Tiril Eirunn Einarsdotter på Halsnøy kloster:

Vi vil gjerne få takke alle som kom og var med oss. Takk også til Linda Øen, Kvinnherad kommune, Tiril Eirunn Einarsdotter . Takk til damene i venelaget som stilte med fantastiske kaker og til Ruben P Eide og Benjamin J Dowling for riggehjelp.

NB! bildene her yter ikke rettferdighet til utstillingene,- kom og OPPLEV!

Utstillingen henger fram til 10. juni og er åpen tirsdager, onsdager, og torsdager mellom kl. 12.00 – 17.30. Velkommen!

Besøk utenom om dette må avtales i god tid.

Reklamer

Spådom og skimrande erindring

Posted on

SPÅDOM OG SKIMRANDE ERINDRING” ARTIST – IN – RESIDENCE UTSTILLING PÅ HALSNØY KLOSTER 20. mai – 10. juni 2018

Jane Fulton Alt (USA), Gabriela Morawetz (Polen/Frankrike), Naoyuki Ogino (Japan), Natan Dvir (Israel/USA), Zhen Shi (Kina/Frankrike)

Utstillingsopning sundag 20. mai kl 17.00 Utstillinga vert opna av rådgjevar for kultur og idrett i Kvinnherad kommune, Linda Øen.

Musikalsk innslag ved Tiril Eirunn Einarsdotter

Sunnhordland Museum ynskjer på ny velkomen til utstilling i samband med kunstnaropphalda på Halsnøy Kloster. I år har vi vald å samle alle dei 5 kunstnarane som var på opphald i fjor, til ei stor gruppeutstilling. Denne gongen vert ein større del av huset nytta til utstillinga, og mellom anna vil eitt av verka verta synt i nordfløyen på klosteret.
Det er ei verdsomspennande gruppe kunstnarar som syner sine inntrykk frå opphalda sine i 2017. Dei representerer på ein svært god måte eitt av måla for Halsnøy kloster, som er å drive fram kultur og kulturutveksling.

Verka varierer frå direkte interaksjon med naturen, via dokumentasjonsfotografi, til video og Voluspå. Og kva gjer ein kunstnar når ho etter å ha avslutta tre vekers arbeid på klosteret mister alt ho har laga dei siste to åra?

Jane Fulton Alt bur og arbeider i Evanston, Illinois, ved Lake Michigan. Ho arbeider mykje med utgangspunkt i natur og mennesket sitt forhold til naturen, og har heile livet hatt eit særleg forhold til vatn og sjø.

På Halsnøy jobba ho i direkte nærkontakt med naturen. Ho valde å bruke ein fotografisk teknikk frå 1840 kalla cyanotypi, der eit vanleg papir vert påført ein emulsjon som reagerer på UV lys. Jane brukte mellom anna tang frå stranda og andre objekt ho fann, og la desse oppå papiret i sollys. Sidan cyanotypiar skal framkallast i kaldt vatn, la ho dei direkte i sjøen etter eksponeringa. Resultatet er spanande blå bilder som altså er laga av naturen med hjelp av kunstnaren si hand, og prosjektet har fått tittelen Drawn from the Sea.

Ho opplevde opphaldet på Halsnøy som eit svært velkome avbrot frå den konstante nyhetsstraumen etter presidentvalet i USA, og ho fekk anledning til å friske opp att kreativiteten, som ho uttrykkjer det.

Jane har mastergrad frå universitetet i Chicago, har stilt ut over store deler av verda og har vore tildelt ei mengd prisar for arbeida sine. Ho har og gjeve ut to bøker.

Gabriela Morawetz er fødd i Polen, og studerte maleri og skulptur ved kunstakademiet i Krakow. Seinare budde ho 8 år i Venezuela før ho flytta til Paris, der ho fortsatt bur. Sidan 1992 har ho arbeidd med fotografi og video.

Under opphaldet på Halsnøy laga ho eit videoverk med tittel Eldrun og ein serie fotografi med tittel Voluspå.

Om arbeidet sitt på Halsnøy skriv ho ”..eg hadde ei kjensle av at alle elementa, vatn, stein, vind og skyer hadde ei sterkare meining her enn andre stader. Denne opplevinga av å vera fråkopla alt anna enn naturen gjorde sterkt inntrykk på meg. I starten brukte eg mykje tid på å gå, og sjå. Ein dag fann eg mellom mose og stein nokre kvite bein av dyr, og visste at desse var viktige for meg å bruke. Eg leika med desse beina i nokre dagar, til eg møtte Eldrun. Ho framførte ei perfekt tolking av den nesten hypnotiske seremonien eg hadde sett så klart for meg i tankane. Då eg seinare fann samanhengen med Voluspå diktet, fekk det heile ei spesiell meining.”

I serien Voluspå har ho saman med modellane skapt karakterar som kan reflektere ideen om ein tidlaus stad der natur og kosmiske krefter styrer alle handlingar.
Gabriela har hatt mange utstillingar i museum og galleri i Europa, USA, Sør-Amerika og Asia, og er representert i fleire store samlingar.

Naoyuki Ogino er fødd i Tokyo, i oppveksten budde han til saman 10 år i Mexico, og bur no i Kyoto, Japan. Han har utdanning frå avdeling for astrofysikk ved universitetet i Nagoya, Japan, og i fotografi frå universitetet i Queretaro, Mexico.

Shimmer of Vanir Då han kom til Halsnøy opplevde han at omgjevnadane sakte speila ei ny oppleving i han, ei vinkling han ikkje hadde opplevd før eller hadde gløymt sidan barndommen. Først vart han teken av sjø og stein som eit resultat av istida, og han tenkte på troll, og at dette kunne bli gode bilder og var freistande. Men noko ukjend i han gjorde at han venta, og leita vidare. Så kjende han på krafta frå fjell og skog og elvar, og tenkte på alvar. Igjen tenkte han at dette vart eit godt tema å jobbe med, men igjen kjende han på dette ukjende som blinka i han, og han fortsatte å leite. Så kom opplevinga av ei bølge, fleire bølger, som bygde seg opp i han, og han såg lyset som skimra. Det skimra frå alt han såg, sjø og lauv og anna. Ingenting var konkret, berre skimmer av lys. Då han oppdaga den norønne historia om Vanene, eller Vanir, – som var knytte opp mot fruktbarhet, visdom, natur, magi og spådom – kjende han på ei tilknytning til det norrøne folket. Han seier: ”dette opplevde eg som eit fenomen som er inni oss, kanskje relatert til noko vi mista i barndommen. Men det er ikkje borte. Det er alltid her eller der i korte øyeblikk, lik Higgs-boson som i kvantefysikk og partikkelfysikk vert kalla ”guds-partikkel”. Det er svært vanskelig å dokumentere at den eksisterer”.

Natan Dvir er frå Israel, men er basert i New York. Han har utdanning frå universitetet i Tel Aviv, og mastergrad i fotografi frå School of Visual Arts i New York. Han arbeider som dokumentarfotograf, og leverer bilder til dei store avisene og magasina i verda, slik som New York Times, Newsweek, Wall Street Journal, Der Spiegel, Stern, The Times, Paris Match, Le Monde og Le Figaro, for å nevne nokre.

Om opphaldet på Halsnøy seier han: ”Gjennom heile mi karriere har eg fokusert på menneske, og dokumentert dei innanfor forskjellige tema. På Halsnøy bestemte eg meg for å gå laus på ei heilt ny utfordring og sjå på mitt forhold til motivet medan eg fokuserte på eit landskap utan menneske.” Natan bestemte seg for å arbeide med steinbryggja på klosteret, og ser den som eit unikt kontaktpunkt mellom land og sjø, mellom fortid og framtid, mellom fastbuande og besøkjande, mellom årstidene, mellom det som er og det som kan verta. I løpet av ti dagar fotograferte han bryggja til forskjellige tider på dagen, i forskjellig vêr, og i forskjellig sinnstilstand. Han seier vidare: ” I følge asiatisk filosofi er det å sjå noko som skjer i begge retningar. Når vi ser på noko, vil det vi ser på og sjå på oss. Dette har påverknad på betraktaren og endrar noko i han eller henne. For første gong vart eg no oppmerksom på denne effekten. Bryggja kopla meg saman med meg sjølv”.

Natan har gjennom dei siste 10-12 åra motteke ei rad prisar som fotojournalist og dokumentarfotograf. Han har vore utstilt over store deler av verda, og er innkjøpt til samlingar i ei mengd museer og galleri.

Zhen Shi er frå Shandong i Kina, men bur og arbeider i Paris. I tillegg til utdanning i fotografi frå École EFET i Paris, har ho og utdanning i språk, litteratur og framand kultur frå universitetet i Angers, Frankrike.

Arbeida hennar handlar for det meste om forholdet mellom realitetar og minne henta frå personleg erfaring, og ho prøver å balansere dette saman med tid. Hennar haldning er at dersom ”den noverande augneblinken” er forbi, kan både fortid og framtid definerast som eit minne, – eller framtidig minne, for den som er i tida. Slik kan det universelle i dette ubesvarte spørsmålet om forhold mellom realitet og minne, gjere det mulig for andre å finne gjenkjennelse i hennar historie.

Eit par månader etter opphaldet på Halsnøy var Zhen i Brüssel, der ho vart fråstolen PC og eksterne harddiskar som inneheldt alt arbeid ho har gjort dei siste to åra. To filmar frå Halsnøy var levert til framkalling, og ho berga berre eit par bilder derfrå.

Zhen syner difor eit lite utsnitt av eit verk kalla Memories of Things Past, som ho har arbeidd med dei siste åra. Ho fann ei dagbok på ein loppemarknad, som var signert LLDM. Dagboka fortel om tida frå 1872 fram til 1954, om reiser, kjærleik og familie. Saman med dagboka fann ho også brev og fotografi. Zhen begynte å nøste i historia, fann ut kven som skreiv dagboka, og brukte mykje tid på å finne og bygge opp ein heil dokumentasjon rundt livet til den då ukjende kvinna. Resulatet vart presentert i ei handlaga bok, og seinare i utstilling. Etter kvart fekk Zhen tilfedigvis kontakt med oldebarnet hennar og fekk besøke familien, noko som gav henne eit særskilt forhold til den lange reisa frå ei anna tid, som ho tilfeldig kom over.

Zhen er og mentor for andre kunstnarar, og har eige forlag for kinesiske fotografar som ho prøver å hjelpe fram i verda. Ho har hatt fleire utstillingar i Kina og Europa, og vunne prisar både for sine handlaga bøker og andre prosjekt.

For informasjon om Klosteret, opningstider og anna, kontakt Sunnhordland Museum hkl@sunnhordland.museum.no, tlf. 53413899/ 48130020
For meir informasjon om utstillinga og AiR prosjektet, kontakt Øyvind Hjelmen (kunstnarleg leiar for AiR-prosjektet) tlf 9008 0778 eller oh@oyvindhjelmen.com

Kunstnaropphaldsprogrammet er støtta av

Stor aktivitet på klosteret

Posted on

I løpet av sommeren blir det stor aktivitet på klostertunet med noe som bør kunne falle i smak for de aller fleste.

Først ut er utstillingsåpning 20. mai kl 17.00 med A-i-R- kunstnerne som var på opphold i 2017. dette er en utstilling vi gleder oss til. Utstillingen blir åpnet av Linda Øen, rådgiver for kultur- og idrett og vi får musikalske innslag ved Tiril Eirun Einarsdotter på fele.

Første uken i juni blir det offisiell åpning av Kystpilgrimsleden. Denne ruten går også innom Halsnøy kloster, og her vil det bli mottakelse av båten som skal seile hele leden fra Tønsberg i sør til Tautra i nord.

«Pilegrimene » lander i Klostervågen onsdag 6. juni. 

Da vil det bli offisiell mottakelse, musikalske innslag, foredrag, åpen utstilling og mulighet til å få seg både vått og tørt på klosteret. Vi håper at mange vil være med oss disse seine ettermiddagstimene.

KLOSTERDAG 17. juni

Søndag 17. juni er det atter klart for Klosterdagen med fullt program; Utstillingsåpning av  modist Kirsti Nordberg Moe’s CELEBERT TAFFEL- hodeplaggutstilling, foredraget «Hatt i myte og mote» med konservator emeritus Tore Lande Moe.

Det blir også utegudstjeneste denne dagen med prost Jan Ove Totland. Vi satser også på aktiviterer for store og små.

 

Vi avslutter dagen med heidundrendes konsert med duoen FLIFLET/HAMRE !!

Åpenkaféigamlekjøkkenet og åpenutstilling hele dagen.

Fullt program kommer om litt 😉

ANDREA RICE –  KONSERT i klosterhagen

Torsdag 5. juli har du igjen anledning til å høre folkemusikeren og visesangeren fra  Irland på klosteret. Garantert stemning og Andrea & Co. inviterer til «session» etter konserten. Sommerguidene sørger for enkel kafé og holder utstillingen åpen denne kvelden.

Yoga i hagen

Foruten alt dette kan du jo nytte anledningen til å være med på Frokost-Yoga med Lene Simonnes i klosterhagen i løpet av sommeren ?

Meld deg på her:

http://www.simonnes.com/summer-2018/2018/6/21/summer-solstice-yoga-bonfire

http://www.simonnes.com/summer-2018/2018/7/10/morning-yoga-breakfast-club

Mer detaljert info om arrangementene kommer

 

 

Årvisst seminar

Posted on Updated on

Mandag 16. og tysdag 17. april vart det årvisse «grubleseminaret» eller Ruinseminaret holdt på Halsnøy kloster. Her samlast fagfolk frå fleire institusjonar som Riksantikvaren, NIKU, spesial-murarar frå Bergen kommune;bygg-og vedlikehold og sjølvsagt staben frå muséet. I løpet av desse dagane har ein gjennomgong av fjorårets arbeid på ruinar og murar, og ein  diskuterar og lagar handlingsplan for vidare arbeid når det gjeld konservering og sikring av ruinane og skjøtsel av området. Vi er svært takksame for å ha desse fagfolka med på laget, det er med å sikre Halsnøy kloster for framtida .

I år var vi óg så heldige at Øyvind Særsten hadde ordna med skyss til Hidle for ekskursjon og omvising med Bjørn Arve Lunde i kalksteinsbrudda. Han var som alltid engasjert og fortalte levande om drifta og livet på Hidle.

 

Deltakarar:

Inger-Marie Aicher Olsrud, Riksantikvaren
Regin Meyer, NIKU
Rune Nilsen, Bergen Kommune
Sverre Faugstad, Bergen Kommune
Helén Petersen, Sunnhordland museum, Helge Pedersen, Sunnhordland museum, Tor Kaldråstøyl, Sunnhordland museum, Trine Kyvik, Sunnhordland museum,
Bjørn Arve Lunde, Sunnhordland museum,
Øyvind Særsten, Sunnhordland Museum/Venelaget
Terje Skaare, Venelaget

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender for 2018

Posted on Updated on

Nytt år betyr også nye hendelser og ny kalender. Den foreløpige kalenderen for 2018 finner du HER 

Denne fylles opp i løpet av våren og det er lurt å være tidlig ute om du vil leie ell. annet i løpet av året. 😉

Nytt år, nye takter

Posted on Updated on

Godt Nytt År! alle.

Vi er nå godt i gang med 2018 og på klosteret er det hektisk aktivitet innomhus. Det jobbes i flere etasjer og vi skal være klare innen sesongen trør igang. Det blir derimot IKKE åpent påskehus i år,- vi trenger tida fram mot april/ mai til å få ferdigstilt alt pågående arbeid. Vi håper på forståelse for dette.

MEN – Det er en stor glede å kunne fortelle at vi holder på å få nytt kjøkken, det gamle er demontert og det males og flikkes på spreng for å gjøre klart til det nye. Vi håper å være klar med dette om et par uker… oppdatering kommer 😉

I kjelleren snekres det også. Her blir det til slutt nytt permanent utstillingsrom, forhåpentlig klart til sommersesongen.

Gangen skal også få seg et nytt strøk maling, og den blir nå pussa og stelt.

Vi har også fått kobla oss på vannverket og det har medført graving ute. Mer utearbeid blir det også etterhvert.

Konsert med April i Klosteret – i september..

Posted on Updated on

Torsdag 28. september, kl 16.00, inviterar vi til flott konsert i klosteret med ungdomskoret April frå Russland. Dette vert også det siste opne arrangementet på klosteret for året.

Koret April er frå byen Gatchina, utanfor St Petersburg. Dei er på vitjing i Bergen etter invitasjon frå Sankta Sunniva kammerkor under leiing av Tore Kloster.

Sidan det norske vertskapet ynskjer å syna dei unge songarane frå Russland det beste me har, kjem dei på konsert-tur til Halsnøy Kloster!

Både russiske og klassiske, vestlege tonar. 

Koret syng sjølvsagt russisk musikk, men vi vil óg få høyra både klassiske og nyare komposisjonar av vestlege komponistar. April vart stifta for 9 år sidan, og er eit tilbod til jenter og gutar i alderen 12-17 år. Dirigent er Elena Kosareva. Alle songarane er utdanna på ein musikkskule heime i Gatchina.

 

Dei deltek ofte på festivalar og tevlingar i og utanfor Russland, og seinast –  berre for nokre veker sidan – på den kjende festivalen i Marktoberdorf i Tyskland.

Det er grunn til gle seg til å høyra denne sympatiske gruppa på Halsnøy!

Kulturskulerektor Kirill Zimin kjem også med ei helsing frå Kvinnherad kulturskule.

Konserten vare i 50 minutt og har gratis inngong, men vi set pris på om du nyttar deg av tilbodene i kafeen på kjøkenet.  Utstillinga vil sjølvsagt også vera open denne ettermiddagen. VELKOMNE!