Ruin-prosjektet

Årvisst seminar

Posted on Updated on

Mandag 16. og tysdag 17. april vart det årvisse «grubleseminaret» eller Ruinseminaret holdt på Halsnøy kloster. Her samlast fagfolk frå fleire institusjonar som Riksantikvaren, NIKU, spesial-murarar frå Bergen kommune;bygg-og vedlikehold og sjølvsagt staben frå muséet. I løpet av desse dagane har ein gjennomgong av fjorårets arbeid på ruinar og murar, og ein  diskuterar og lagar handlingsplan for vidare arbeid når det gjeld konservering og sikring av ruinane og skjøtsel av området. Vi er svært takksame for å ha desse fagfolka med på laget, det er med å sikre Halsnøy kloster for framtida .

I år var vi óg så heldige at Øyvind Særsten hadde ordna med skyss til Hidle for ekskursjon og omvising med Bjørn Arve Lunde i kalksteinsbrudda. Han var som alltid engasjert og fortalte levande om drifta og livet på Hidle.

 

Deltakarar:

Inger-Marie Aicher Olsrud, Riksantikvaren
Regin Meyer, NIKU
Rune Nilsen, Bergen Kommune
Sverre Faugstad, Bergen Kommune
Helén Petersen, Sunnhordland museum, Helge Pedersen, Sunnhordland museum, Tor Kaldråstøyl, Sunnhordland museum, Trine Kyvik, Sunnhordland museum,
Bjørn Arve Lunde, Sunnhordland museum,
Øyvind Særsten, Sunnhordland Museum/Venelaget
Terje Skaare, Venelaget

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklamer

Refleksjonar, diskusjonar og planar – Ruinseminaret 2017

Posted on Updated on

Ikkje før hadde vi lagt påskeveka bak oss så vart det gjort klart til det årlege ruin-seminaret med deltakarar frå Riksantikvaren, NIKU, Bergen Kommune, Sunnhordland museum, murar  og gjester frå  Venelaget for Halsnøy kloster.

Seminaret er årvisst ( siste 10 år) og ein har gjennomgang  og synfaring av det som vart gjort av konservering i føregåande år og ein diskuterer seg fram til  prioriteringar og løysingar for arbeidet i inneverande år. Mellom synfaringar og diskusjonar er det bevertning , fleire meiningsutvekslingar  og høve til å varma seg litt . Alle tilreisande deltakarar bur på huset.

Berre nokre veker i forkant vart det som syner av korsgangen hellelagt på nytt. Ein ser seg framleis ikkje heilt ferdig her, men den framstår no meir forståeleg enn før og dette arbeidet fortset i 2017. Referat frå seminaret kjem.

Arbeid pågår #2

Posted on Updated on

Endelig er det klostergangen ( den indre klosterfirkanten) sin tur! Denne uken er Regin Meyer fra NIKU på plass for å ha oversyn med tilpasning og hellelegging av klostergangen sammen med Espen, murer , Tor, driftsleder på Sunnhordland museum og Øyvind Særsten, prosjektansatt. Det skal bli godt å få orden på denne «grøfta» ,sammenhengen blir tydeligere og ikke minst blir det vesentlig penere.

Oppdateringer av kalendere..

Posted on Updated on

999005_10151693947331357_242697392_n

Kalender for 2016  er nå oppdatert, det samme gjelder kalender for 2017.  

Allerede nå ser vi konturene av neste år og vi gleder oss !! 🙂

Årlig Ruin-seminar og oppstartsmøte Klosternettverk

Posted on

DSC_0024På oppløpet til Påsken blir det årlige Ruin-seminaret på Halsnøy Kloster avholdt neste uke. Her møtes fagfolk for gjennomgang av det arbeidet som ble gjennomført i fjor og planer lagt for året som kommer.

Rett i etterkant av Ruinseminaret vil det bli et oppstartsmøte for et mulig Klosternettverk sammen med representanter fra Selje Kloster, Utstein Kloster Halsnøy Kloster og Riksantikvaren. Med andre ord en spennende uke !

Årets Ruin- seminar er i gang.

Posted on

DSC_0012
Prosjektgruppe på synfaring i kulturløypa

Hvert år i april holdes det ruin-seminar på Halsnøy Kloster  i anledning det pågående konserverings-og restaureringsprosjektet av kloster- ruinene i regi av Riksantikvaren. Her gjøres det opp status for arbeidet som er gjort foregående år og plan for inneværende år legges med tanke på hva som skal gjøres og hvordan arbeidsoppgavene skal prioriteres. Prosjektgruppen består av  ekspertise fra flere hold samt Sunnhordland Museums egne ansatte som har befatning med klosteranlegget.

 

DSC_0022
prosjektgruppa samlet for diskusjoner mellom synfaringer og bevertning

Prosjektgruppen består av  Inger Marie Aicher Olsrud, Riksantikvaren, Regin Meyer,arkeolog, NIKU, Eystein Ekroll, arkeolog v.Nidaros Domens Restaureringsarbeider, Rune Nilsen og Christer Knudsen, Bergen bygg-  og vedlikeholdsavdeling, murarbeid, Kari Hope, Hordaland Fylkeskommune. Fra musèet; Tor Kaldråstøyl, håndverker, Magne T. Gravdal, håndverker, Tore Lande Moe, konservator, Øyvind Særsten, håndverker, Helèn Petersen, avdelingsleder Halsnøy Kloster og Jane C.S. Jûnger, Daglig leder, Sunnhordland Museum.

Denne lysbildefremvisningen krever JavaScript.

kalender for 2012… ;)

Posted on

Kalenderen for 2012 med aktiviteter på tunet er nå publisert ;)..Her finner du mange grunner til å ta turen innom på klosteret i året som kommer!

Kalenderen vil bli oppdatert fortløpende..