Nyheter

WORKSHOP PÅ HALSNØY KLOSTER MED ØYVIND HJELMEN

Posted on Updated on

WORKSHOP PÅ  HALSNØY KLOSTER MED

ØYVIND HJELMEN

10. – 14. august 2011

Digitalt, eller svart/kvit    filmbasert.

Maksimum 10 deltakarar, min.7.

 

Sunnhordland Museum inviterer til fotografisk workshop med Øyvind Hjelmen på Halsnøy Kloster 10. – 14. August 2010.

ØYVIND HJELMEN har arbeidd med fotografi i 20 år, han har hatt utstillingar i 12 land og arbeida hans er kjøpt inn til samlingar både i Noreg og i utlandet. Forutan å undervise ved eigne workshops er han føredrags- og workshophaldar ved Bilder Nordic School of Photography i Oslo, og han held workshops for bedrifter. Han har og vore gjesteførelesar ved American Intercontinental University i London.

Øyvind Hjelmen har gjeve ut tre bøker; Sentimental med Sunnhordlandsforfattarane (Eide Forlag, 2005), Ri Vinden med Per Jan Ingebrigtsen (Bokforlaget Publica, 2009) og Elsewhere (Kehrer Verlag, 2010).

HALSNØY KLOSTER vart grunnlagt som Augustinerkloster i 1163, og mellom klosterruinane vart det i 1841 oppført eit hus som i dag er hovudhuset på klostertunet. Halsnøy Kloster er ein del av Sunnhordland Museum, og ligg i praktfulle omgjevnader ved innløpet til Hardangerfjorden.

Klosteret har i dei seinare åra vore eit senter for kunst og kultur, med konsertar, utstillingar og andre typar tilskipingar.

Klosteret er også i ferd med å opparbeide seg ein posisjon når det gjeld formidling av fotografi, med tilbod av både internasjonale kunstneropphald og workshops. Vi har eit nært samarbeid med Sunnhordland Folkehøgskule som tilbyr studier i teater, musikk, dans, biletkunst, lyd og speldesign. Skulen ligg berre 5 minuttars gonge frå klosteret. Under workshopen vil det vera mogeleg å nytta mørkerommet ved skulen for dei som ynskjer å jobbe på svart/kvit film.

WORKSHOPEN vil fokusere på den einskilde sin veg mot eit eige personleg fotografi, anten ein leitar etter eit slikt uttrykk, eller ein ynskjer å reindyrke det ein har.

Det vert føredrag, utfordringar, og 3 ½ interessante og spanande døger. Vi vonar å få til at alle bur i hovudhuset, og at vi samlast til alle måltid. Slik trur vi at ein intim atmosfære for workshopen bidreg til gjensidig kreativ inspirasjon hos alle.

PRIS: Workshopen koster kr. 4500,- og det inkluderer alle måltid og overnatting!  Det einaste du treng å tenkje på utanom, er reisa di.

Dersom du ynskjer å arbeida på film, er nytta av mørkerom og all kjemi inkludert i prisen, men du må sjølv syte for å ha med film og papir til eige forbruk.

REISE: Halsnøy er lett tilgjengeleg med bil, eller om ein kjem med fly til Haugesund, Stord eller Bergen. Det går båt frå Bergen, og frå Haugesund eller Stord reknar vi med å kunne organisere transport frå flyplassane til klosteret dersom det er naudsynt.

 Overnatting vert som nemnt i hovudhuset, som var Juel-familiens heim i ca 100 år. Huset er eit museum, men der er 4    to-manns rom og 2 enkeltrom med brukbar komfort. Ein lyt dela bad. Om naudsynt, eller om nokon har ynskje om det, har vi også tilgjenge til rom ved folkehøgskolen.

All undervisning og alle måltid vert i stovene i huset.

Vi ynskjer velkomne til ei intim og interessant langhelg i svært spesielle omgjevnader.

For meir informasjon og påmelding, kontakt hkl@sunnhordland.museum.no

eller ring Helén Petersen på 481 30 020.

Sjå og www.halsnoykloster.wordpress.com

Du kan og ta kontakt med Øyvind Hjelmen på oh@oyvindhjelmen.com

Se også: http://foto.no/cgi-bin/articles/articleView.cgi?articleId=43805

http://foto.no/cgi-bin/articles/articleView.cgi?articleId=43752

«Se lyset…nå renner det over!»

Posted on Updated on

Dette kunne vært en kommentar du fikk høre om du stakk innom Halsnøy Kloster en av disse kalde klare vinterdagene. Her er nå det første kunstneroppholdet i gang med fotografene Matthew Yates og Rosanna Salonia. De to ankom Halsnøy kloster for en uke siden, reisende helt fra Tuscon, Arizona for å bo og arbeide kunstnerisk i tre uker. De har begge blitt introdusert på Sunnhordland folkehøgskole hvor de allerede har hatt et mini-seminar for interesserte elever. Vi vil i løpet av oppholdet prøve å få holdt et åpent foredrag der om arbeidet deres  og litt om oppholdet deres her på klosteret.. De er forøvrig også på utkikk etter personer som kan tenke seg å være modeller for deres fotografiske arbeid og vi oppfordrer interesserte om å ta kontakt 😉  Mer om fotografene/kontakt finner dere her:

http://www.matthewyatesphotography.com/bio.html

http://www.rosannasalonia.com/

http://www.fotovitamina.com/

En blogg om oppholdet deres her er underveis, men foreløpig kan dere følge med her:

http://www.facebook.com/?ref=home#!/pages/Tucson-AZ/fotovitamina/128761220164

Aktivitet selv om vinteren nærmer seg..

Posted on Updated on

Selv om høsten, – og nå snart vinteren, har gjort sitt inntog  også på Halsnøy Kloster, så er det fremdeles høy aktivitet på tunet. I går kom murerne, Christer og Daniel tilbake for å ta siste rest av det som er igjen av kirkemuren. Sammen med seg har de håndverkerne fra muséet, Tor Kaldråstøyl og Magne Gravdal. Arbeidet vil pågå de neste par ukene før det blir avsluttet for vinteren. Men de kommer igjen for annet restaureringsarbeid til sommeren igjen.

Til uken kommer også Regin Meyer fra NIKU for å undersøke nærmere og grave forsiktig i det gamle portrommet og porten. Undersøkelser mht. hva og hvordan arbeidet skal gjøres skjer nå på løpende bånd og så langt er det god framdrift i Ruin-prosjektet.

SNIKPREMIERE! Det blir også  en aldri så liten «snikpremiere» på kunstneropphold-programmet i høst! Allerede 17.november kommer fotografene Matthew Yates og Rosanna Salonia fra U.S.A for å bo og arbeide på klosteret i noen vinteruker! De klarte ikke vente… Spennende! – mer om fotografene kan du finne på: http://www.fotovitamina.com

 

 

Fotoutstilling av Stord Fotoklubb; 3.okt.- 13.nov.;

Vil også minne om FOTO-utstillingen som henger i kjelleren, den er åpen på dagtid tirsd.-torsd., – men du må gjerne ringe om du vil komme utenom disse tidene så ser vi på hva som kan la seg ordne 🙂

Ungdommen inntar klosteret…

Posted on Updated on

Onsdag 8.9. ble det årlige Kloster-seminaret holdt for de nye elevene på Sunnhordland Folkehøgskole. Dette er en årlig foreteelse tidlig høst, og ledd i samarbeidet mellom skolen og klosteret. Elevene får først rundt en time seminar i løa, med historisk innhold og om aktiviteten på klosteret idag. På slutten blir de utfordret til å tenke nytt om bruken og invitert til å ta i bruk klosteret som en utvidet «scene» der de kan være med å bidra med egne produksjoner i løpet av skoleåret..

Etter endt time i løa rusler vi ned til Klosteret for videre orientering , myldring og «brainstorming». Første utfordring i år blir i forbindelse med den nasjonale kulturminnedagen 12. september,- det gjenstår nå å se hva noen av elevene vil bidra med ?  Vi fikk enda en time i strålende sol og myldring på klosterområdet. Rundt 90 blide elever inntok klosteret og bygningene , sportslige innslag ble det også. 🙂 Takk for oppmøtet og velkommen tilbake!

Helen

«Ricolas reise – eit Monstereventyr»

Posted on Updated on

Ricolas reise – eit monstereventyr!

Som avslutning på sommersesongen er vi glade for å kunne presentere et fengende teaterstykke for barn (- i alle aldre..)

Sundag 08.08.2010, Halsnøy Kloster, kl. 16:00

Bill.:born kr 50,-/vaksne 100.-

– ei barneteaterforestilling med humor, spenning og fengande musikk!
Passar for born opp til og med småskulealder, samt foreldre og besteforeldre som ynskjer å ha ei triveleg stund saman med borna.

Om stykket:
Ricola er ikkje heilt som andre monster. Ho strevar med å bli like skummel som vennene, og får det ikkje heilt til. Heldigvis veit storebror Ruccola råd. Han sender henne ut på reise for å lære å bli skummel. På reisa møter Ricola andre monster, med kvar sine uhyggelege monstertalent.
 

Om dei medverkande i «MonsterMusikkteater» ;

Eli Hårklau er frå Voss. Ho har studert drama, teater og musikk ved NTNU og DMMH i Trondheim og Northumbria University i Newcastle. Ho har erfaring frå forskjellige prosjekt, både som songar, skodespelar, manusforfattar og instruktør. For tida arbeider ho som teaterlærar på Sunnhordaland Folkehøgskule.
Ragnhild Opedal Tveit er frå Lofthus. Ho er utdanna klassisk pianist ved konservatoriet i Trondheim. Spelar piano og saksofon m.m. Ho arbeider som musikar og musikklærar og har mykje erfaring i ulike prosjekt og i ulike musikksjangrar.

VELKOMNE!! 🙂

Sumardrift

Posted on Updated on

I dag var eg (Tara) og Lene Marit ute på klosteret før Juel vakna! Me skulle bake kaker(100 kakestk) til ein ungdomsgjeng som skulle få omsyning. Dei var då 50 stk frå 12 års alderen til 30. Ikkje berre hadde dei omsyning men dei hadde og leikar og rebusar ute på plassen. Desse ungdommane deltek på ein internasjonal ungdomsleir styrt av CISV som fremmer vennskap over landegrensene. Ungdommane likte svært godt Lene Marit sine rot ihop lappekaker, som dei trudde var pannekaker.

Etter å ha bakt 4 kaker, og ei lapperøre, kan ein vel forstå at kjøkkenet ikkje såg ut! Etter rushet i klosterkaféen og ynskjet om omsyning, fekk Eg endeleg vaske og rydde opp. No ventar me pilgrimmar til Klosteret. Då dei kjem i kveld, er det viktig at alt er på stell!

Me håpar verkeleg at véret held seg! Det kjem fleire turistar med godver, og det treng me!

«Eg byggjer meg ein båt » til U.S.A !!

Posted on Updated on

Undervsningsprosjektet «Eg byggjer meg ein båt», reiser til Mystic Seaport, Connecticut, USA i juni. Der skal dei ta del i den årlege trebåtfestivalen.  

Opplegget er utarbeida på oppdrag av Forum for Oppvekst i Sunnhordland (FOS), og har turnert i Sunnhordland dei siste tre åra. Det gjev 12-13 åringar ei engasjerande opplæring i korleis ein færing vart bygd, og kor viktig båtbyggjing var for Sunnhordland for 140 år sidan. Opplegget inkluderer både teater, song og forteljing, og tre aktivitetsstasjonar der elevane får spikke og pusse, navre og klinke, og sette saman ein færing i halv målestokk. Båten er laga av Egil Meland på Tysnes, og er eit smykke i seg sjølv! Borna får kjennskap til lokal båtbyggjarhistorie, og med seg heim får dei ein nøkkelhaldar med ekte klinka koparsaum.  

Det er trebåtmagasinet «Wooden Boat» som inviterer gruppa frå Sunnhordland Museum, etter å ha sett dei i aktivitet i Portsoy, Skottland i fjor. Den gongen vart dei inviterte av skottar som såg dei på festivalen i Brest, Frankrike, og sjølve dreiv eit ungdomsarbeid basert på færingbygging. Slik har prosjektet vore med og laga eit internasjonalt nettverk av pedagogar og formidlarar der aktivitet og båtbyggjing står sentralt. Dei som reiser er: Helen Petersen (avdelingsleiar ved Halsnøy Kloster), Johanne Øvstebø Tvedten og Bjørn Arve Lunde, alle tilsette ved Sunnhordland Museum.  

Mystic Seaport var ein kjend by for seglarane frå Tysnes, som tok del i det prestisjetunge «American Cup»-seglaset på dei store sjøane kring 1920-30. Kanskje er det råd å kontakt med etterkomarar etter nokon av dei? Gruppa vil i alle høve møte norskamerikanarar, og har med seg eit biletspel om færingbyggjing, laga av Tor Resser, Gunnar Bjørk og Sunnhordland Museum, med tekst og tale på engelsk.   

 Prosjektet blir støtta av Sparebank1 Vest, Samarbeidsrådet for Sunnhordland, WoodenBoat, med fleire.