Nyheter

Sett av en uke i august..

Posted on Updated on

Workshop invitasjon 2016_Page_1Workshop invitasjon 2016_Page_2

Reklamer

Halsnøy kloster, Tur-retur

Posted on Updated on

ferdig plakat galleri losjen 2016 (2) copy

Sunnhordland museum inviterer til

HALSNØY KLOSTER TUR – RETUR
Verk frå internasjonale kunstnaropphald
Utstilling i Galleri Losjen, Fitjar
30. januar til 27. februar.
Opning ved ordføraren i Fitjar laurdag 30. Januar kl 15.00
Sidan 2010 har Sunnhordland museum invitert internasjonale fotokunstnarar til tre vekers kunstnaropphald ved Halsnøy kloster. Til no har 34 kunstnarar frå 19 land vore valde ut til slike opphald, og dette har gjeve mange gode og spesielle opplevingar for både kunstnarar og Halsnøybuen. I samband med utstillingar som kunstnarane har halde på klosteret i etterkant av opphaldet, har dei og donert eit verk til museet si samling. Det er eit utval frå denne flotte, nye samlinga av fotokunst Sunnhordland museum no vil dele med fleire, og inviterer difor til utstilling i Galleri Losjen i Fitjar.

Noko av filosofien bak kunstnaropphaldsprogrammet har vore å gjenoppta den kulturelle utvekslinga Halsnøy hadde med den store verda i klostertida. Slik munkane hadde sitt internasjonale kontakt – og handelsnett som gav oss dåtida sin kultur og verdiar, kjem no verda til Halsnøy, og Halsnøy syner att ute i verda. Bilder og videoverk som er laga på Halsnøy vert stadig synt ved utstillingar i mellom anna London, Tokyo, Paris og New York.

6 nye spanande kunstnarar kjem til Halsnøy kloster i mai og august i år.

Kunstnaropphaldsprogrammet har vore mogeleg å gjennomføre på grunn av ei årviss støtte frå SKL.

Dei kunstnarane som er representert på denne utstillinga er:

Danielle Voirin (USA / Frankrike), Rosanna Salonia (Italia / USA), Minny Lee (Sør-Korea / USA), Sébastien van Malleghem (Belgia), Matthew Yates (USA), Pia Elizondo (Mexico), Marie Docher (Frankrike), Dan Dubowitz (Storbritannia), Lucia Herrero (Spania), Sylvia Ballhause (Tyskland), Virgilio Ferreira (Portugal), Maryse Goudreau (Canada), Veronika Marquez (Uruguay)

Verka omhandlar alt frå seriøse tema som miljø og metafysikk, via natur, og vidare mot det reint estetiske og humoristiske. Nokre har og arbeidd med utgangspunkt i museet sine samlingar. Her er både fotografi og videoverk, og utrykka er svært varierte.

Utstillinga er i samarbeid med Fitjar kommune.

Utdrag frå utstillinga:

 

For meir informasjon kontakt:

hkl@sunnhordland.museum.no     jane@sunnhordland.museum.no

Og skyggene blir lange..

Posted on Updated on

20151014_120921_resized_2Høsten gjør gradvis sitt inntog også på klosteret. Det betyr også noe mindre aktivitet på tunet fremover. Utstillinga i kjelleren er offisielt over, men et par ting gjenstår i løpet av høsten: Venelaget si høstfest og «Jul i gamle dager». Ukene fram mot nyttår går med til forefallende arbeid inne og ute, pluss planlegging av neste års aktiviteter. Dette kommer vi tilbake til om litt 😉

Neste uke vil det være stengt på klosteret da hele personalet på Sunnhordland museum skal på studietur. En liten rapport fra den kommer når vi er vel hjemme igjen.

I mellomtiden er det bare å nyte de flotte høstdagene, den klare luften og de vakre omgivelsene her på Klosteret. God Høst!

VIVA BASKET !! -VELKOMMEN TIL UTSTILLINGSOPNING PÅ HALSNØY KLOSTER SØNDAG 1. FEBRUAR 2015 KL. 15.00.

Posted on Updated on

image002

Kl. 15.00 -Foredrag og demonstrasjon med korgmakar DRUDE ISENE 

Kl. 16.00 – Utstillingsopning 

MED I UTSTILLINGA ER KNUT SKÅLA FRÅ ROSENDAL OG SAMSON ØVSTEBØ FRÅ ÅKRAFJORDEN .

VÅRE GAMLE FLETTETRADISJONAR – EIT FELLES UNIVERSELT SPRÅK!

Handverkstradisjonar knytt til fletta produkt finst i alle kulturar og kring heile verda. Sunnhordland museum og Søre Skogen ønskjer å løfta desse handverkstradisjonar opp og fram, saman med Serfenta Association i Polen. I 2015 ønskjer dei tre partnarane å spreia denne kunnskapen gjennom utstillinga VIVA BASKET som skal synast ved ulike museumsinstitusjonar i Noreg og Polen. Første visningsstad i Noreg er Halsnøy kloster der utstillinga opnar søndag 1. februar. Denne dagen blir det og eit minikurs i fletting for alle interesserte med korgmakar Drude Isene frå Vindafjord. Utstillinga vil bli vist på i Sunnhordlandstunet på Stord frå søndag 18. april.

FAKTA

VIVA BASKET er eit samarbeidsprosjekt mellom to norske og ein polsk partnar finansiert gjennom EØS-midlar, der målet er å dokumentere og ta vare på/vidareføra eldre fletteteknikkar frå Noreg og Polen.

Norske deltakarar: Sunnhordland museum og Søre skogen (Drude Isene som driver Søre skogen er  korgmakar og antropolog).

Polsk deltakar: The Serfenta Association

Tidsperiode: 2014 – 2015

OM PROSJEKTET

Kunnskap om korgfletting er ei immateriell kulturarv som i dag blir halde liv i av eit mindretal  kunnskapsbærerar. Målet med VIVA BASKET er å dokumentera den kunnskapen som fins og gjera den tilgjengeleg for eit nytt publikum – til saman seks etnografiske studiar er gjennomført i Noreg og Polen. Under feltarbeida er korgflettarar blitt intervjua og har lært vekk deira  handverksteknikkar. Dette er dokumentert gjennom film, foto og opptak av intervjua. Målet med feltarbeida er å dokumentera heile prosessen bak dei ulike flettverka frå ein hentar materialet i naturen, til det ferdige produktet. For alle dei tre partane har det vore viktig å få innblikk i den store kunnskapen om materiale, teknikkar og erfaring som ligg bak kvart produkt.

I andre halvdel av 2014 skipa prosjektet ein internasjonal konferanse om korgfletting i Polen, og i 2015 vil materialet frå feltarbeida, foto/film/sitat, og dei ulike fletta gjenstandane som er henta inn, danna grunnlag for produksjonen av ei ny utstilling. Denne skal synast ved ulike museum i Polen og Noreg. Først ute er det maritime museet i Gdansk, som får premiere på utstillinga i januar 2015.

I Noreg er det utført feltarbeid i Rogaland, Hordaland og i Sogn og fjordane, og ulike typar flettverk langs kysten på Vestlandet er dokumentert som til dømes; sivsko, tegerbinding, kiper, ruser, teiner m.m. Ein har prøvd å finna motsvar til dei ulike tradisjonane i Polen der flettetradisjonane på mange områder står sterkare i dag, men er på veg ut av dagleglivet til folk.

 OM UTSTILLINGA

VIVA BASKET er ei utstilling som vil bli sett saman av bilete og film frå feltarbeid i Noreg og Polen. Den vil og innehalda døme på alle dei flettverk som tradisjonsberarane me har  intervjua lagar. I tillegg vil ein freista og syna noko av det mangfaldet av flettverk og tradisjonar som finst, og vil syna korger og anna flettverk frå fleire deler av Noreg/Polen, og andre stader i verda.

Det er og mogleg for dei ulike musea som syner utstillinga å fylla inn med sine eigne gjenstandar frå samlingane sine. Til dømes vil Sunnhordland museum henta fram ulike korger, teiner og ruser frå våre samlingar når me syner utstillinga her.

Hovudbodskapen i utstillinga er at fletting er eit universelt språk, som har ulike utrykk på grunn av ulike ressursgrunnlag og bruksområde.

10917802_923313357686946_5364759978314051528_o

Kunstneroppholdsprosjektet;Endelig utvalg for A.i.R 2015/ Final selection for A.i.R 2015 !!!

Posted on Updated on

10294329_718627818187874_2359984419630112241_nEndelig!  utvalget for kunstneroppholdene i 2015 er gjort.

Som tidligere har utvalgsprosessen vært krevende etter å ha møtt så mange gode kandidater.

Via lenkene under kan dere ta en liten kikk på hva de utvalgte holder på med:

https://halsnoykloster.wordpress.com/kunstneropphold/

At last, the final selection for the residency in 2015 is done!

Below please find the final selection for the residency 2015.
As we expected the selection process was very difficult, with so many good candidates.
 
Those selected will receive a personal e-mail from us shortly, with the invitation.
 
Best wishes
Helén and Øyvind
 
 
AiR Halsnøy Kloster 2015, Final selection:
 
BORUT PETERLIN
 
 
VIKTORIA SOROCHINSKI
 
 
JACQUES BORGETTO
 
 
KAJSA GULLBERG
 
 
MIHO KAJIOKA
 
 
HORTENSE LE CALVEZ & MATHIEU GOUSSIN

Kunstneroppholdsprosjektet;Endelig utvalg for A.i.R 2015/ Final selection for A.i.R 2015 !!!

Posted on

At last, the final selection for the residency in 2015 is done!

Below please find the final selection for the residency 2015.
As we expected the selection process was very difficult, with so many good candidates.
 
Those selected will receive a personal e-mail from us shortly, with the invitation.
 
Best wishes
Helén and Øyvind
 
 
AiR Halsnøy Kloster 2015, Final selection:
 
BORUT PETERLIN
 
 
VIKTORIA SOROCHINSKI
 
 
JACQUES BORGETTO
 
 
KAJSA GULLBERG
 
 
MIHO KAJIOKA
 
 
HORTENSE LE CALVEZ & MATHIEU GOUSSIN

Gå ikke glipp av denne!!:

Posted on

ad hoc konsert augTORSDAG 7. august, kl. 20.00

Spontant arrangerer vi GRATIS «utomhuskonsert» i samarbeid med Musikksommerleiren for unge symfonikere, som i disse dager er tilbake på Sunnhordland folkehøgskole og Halsnøy.

Dette blir en «højdare» så her er det bare å glede seg og og møte opp!!

Vi satser på å holde konserten i hagen foran hovedbygningen på klosteret.

 

 

 

Program messingblåsere:

Paul Dukas: Fanfare fra la Peri

Giovanni Gabrieli: Canzon Duo Decimi Toni a 10

Anton Bruckner: Ave Maria

Pietro Mascagni: Intermezzo fra Cavalleria Rusticana

Antonin Dvorak: Largo fra Symphony from the New World

Georg Frederic Händel: Awake the Trumpets Lofty Sound

Heinrich Ignaz Franz von Biber: Sonata «Sancti Polycarpi»

Program slagverk:

Nebosja Jovan Zivkovic: Trio Per Uno

 

Medvirkende:

Trombone: Joar Haugen Lemme, Åshild V. Aagard-Nilsen, Maren Stenseide.

Basstrombne: Kristine Aurud Uthaug

Trompet: Maren Grønningsæter, Vebjørn G. Thunes, Øyvind Hognestad, Sofie Kolve Haukås

Horn: Johanne D. Flemmen, Igor Denisov, Iurii Miselev

Slagverk: Mikkel Åse, Thomas Leivestad, Sigvald Fersum