Kunstneropphold

AiR: Endelig i gang igjen- med endelig utvalg for 2019

Posted on Updated on

Da er vi i gang igjen og kan endelig meddele endelig Artist-in-residence -utvalg for 2019 på Halsnøy kloster. Under finner dere navn og nettsider.

Vi gleder oss til å presentere dem for dere 😀

Utvalget har vært tøft også denne gangen, vi har hatt gleden av å møte og se arbeider til veldig mange gode kandidater. Disse vil bli invtert til opphold i 2019:

Halsøy Kloster AiR, final selection for 2019
DANA COJBUC
De vil få følge av kunstnere som var valgt tidligere:
DANIELA FRIEBEL
ANNE-SOPHIE COSTENOBLE
CLÈMENT LESAFFRE
Reklamer

Utvalget for «shortlist» AiR 2019 er gjort!

Posted on

Etter en hektisk uke med mange flotte møter ( 42 i tallet) på fotofestivalen i Arles har vi endelig fått gjort et utvalg på en såkalt «Shortlist» for 2019. Dette er et førsteutvalg og disse navnene skal bli til 3 før august er omme. Dette fordi kunstneroppholdene i 2018 ble utsatt og vi har allerede 3 navn for da hhv. 2019 og 3 navn for 2020.

Utvelgelsesprosessen har vært skikkelig tøff da vi har sett veldig mange, veldig gode kandidater. Søkerantallet er på vel 50 , både møter og på e-post og av disse skal vi da altså ned til 3 ! 🙂

Men,- det er bare å glede seg! For dette blir BRA!

SHORTLIST 2019:

If your name is on the shortlist, congratulations!
If it is not, we encourage you to consider applying again next year, or the following year.

The final selection of 3 artists to be invited – together with the 3 already selected -, will be done during August.

We know this part of the selection process will be equally difficult. Thank you again for letting us have the privilege of selecting among such great works.

Please find the shortlist below.

Best wishes
Øyvind and Helén

SHORTLIST FOR AiR HALSNØY KLOSTER 2019

SAMIR TLATLI
http://www.samirtlatli.com

FLORE
http://www.flore.ws

ALEXANDRA LETHBRIDGE
https://www.alexandralethbridge.com

AKI-PEKKA SINIKOSKI
https://www.sinikoski.com

SYLVIE BONNOT
http://www.sylviebonnot.com/default.asp?lg=

PEO OLSSON / JOHAN WILLNER
http://willner-olsson.com

DANA COJBUC
http://www.quartopiano.net/?prj=102

JUANAN REQUENA
https://www.nodetenerse.com

HELGA GRIFFITHS
http://www.helgagriffiths.de

LAURA TORRES BAUZÀ
http://www.laurabauza.com

Vellykket utstillingsåpning

Posted on Updated on

Søndag 20.mai ble utstillingen «Spådom og skimrande erindring» behørig åpnet på klosteret.

Den offisielle åpningen denne gang stod Linda Øen, Rådgiver for kultur og idrett i Kvinnherad kommune for, med tonefølge av Tiril Eirunn Einarsdotter på fele, akkopagnert av far Einar Steinkopf på gitar.

Med et godt og vel 40-talls publikum innom på åpningen må vi si oss fornøyde med fremmøtet. De fikk denne gangen oppleve verker av fotokunstnerne fra ifjor; Jane Fulton Alt, USA, Gabriela Morawetz, Polen, Naoyuki Ogino, Japan, Natan Dvir Israel/USA og Zhen Shi, Kina. Hele første etasje i våningshuset, kjeller-galleriet og et rom i nordfløyen ble tatt i bruk for både video-verk, slide-show og bilder i rammer.

Vi legger her til en aldri så liten smakebit fra stemningen/video med Tiril Eirunn Einarsdotter på Halsnøy kloster:

Vi vil gjerne få takke alle som kom og var med oss. Takk også til Linda Øen, Kvinnherad kommune, Tiril Eirunn Einarsdotter . Takk til damene i venelaget som stilte med fantastiske kaker og til Ruben P Eide og Benjamin J Dowling for riggehjelp.

NB! bildene her yter ikke rettferdighet til utstillingene,- kom og OPPLEV!

Utstillingen henger fram til 10. juni og er åpen tirsdager, onsdager, og torsdager mellom kl. 12.00 – 17.30. Velkommen!

Besøk utenom om dette må avtales i god tid.

Spådom og skimrande erindring

Posted on

SPÅDOM OG SKIMRANDE ERINDRING” ARTIST – IN – RESIDENCE UTSTILLING PÅ HALSNØY KLOSTER 20. mai – 10. juni 2018

Jane Fulton Alt (USA), Gabriela Morawetz (Polen/Frankrike), Naoyuki Ogino (Japan), Natan Dvir (Israel/USA), Zhen Shi (Kina/Frankrike)

Utstillingsopning sundag 20. mai kl 17.00 Utstillinga vert opna av rådgjevar for kultur og idrett i Kvinnherad kommune, Linda Øen.

Musikalsk innslag ved Tiril Eirunn Einarsdotter

Sunnhordland Museum ynskjer på ny velkomen til utstilling i samband med kunstnaropphalda på Halsnøy Kloster. I år har vi vald å samle alle dei 5 kunstnarane som var på opphald i fjor, til ei stor gruppeutstilling. Denne gongen vert ein større del av huset nytta til utstillinga, og mellom anna vil eitt av verka verta synt i nordfløyen på klosteret.
Det er ei verdsomspennande gruppe kunstnarar som syner sine inntrykk frå opphalda sine i 2017. Dei representerer på ein svært god måte eitt av måla for Halsnøy kloster, som er å drive fram kultur og kulturutveksling.

Verka varierer frå direkte interaksjon med naturen, via dokumentasjonsfotografi, til video og Voluspå. Og kva gjer ein kunstnar når ho etter å ha avslutta tre vekers arbeid på klosteret mister alt ho har laga dei siste to åra?

Jane Fulton Alt bur og arbeider i Evanston, Illinois, ved Lake Michigan. Ho arbeider mykje med utgangspunkt i natur og mennesket sitt forhold til naturen, og har heile livet hatt eit særleg forhold til vatn og sjø.

På Halsnøy jobba ho i direkte nærkontakt med naturen. Ho valde å bruke ein fotografisk teknikk frå 1840 kalla cyanotypi, der eit vanleg papir vert påført ein emulsjon som reagerer på UV lys. Jane brukte mellom anna tang frå stranda og andre objekt ho fann, og la desse oppå papiret i sollys. Sidan cyanotypiar skal framkallast i kaldt vatn, la ho dei direkte i sjøen etter eksponeringa. Resultatet er spanande blå bilder som altså er laga av naturen med hjelp av kunstnaren si hand, og prosjektet har fått tittelen Drawn from the Sea.

Ho opplevde opphaldet på Halsnøy som eit svært velkome avbrot frå den konstante nyhetsstraumen etter presidentvalet i USA, og ho fekk anledning til å friske opp att kreativiteten, som ho uttrykkjer det.

Jane har mastergrad frå universitetet i Chicago, har stilt ut over store deler av verda og har vore tildelt ei mengd prisar for arbeida sine. Ho har og gjeve ut to bøker.

Gabriela Morawetz er fødd i Polen, og studerte maleri og skulptur ved kunstakademiet i Krakow. Seinare budde ho 8 år i Venezuela før ho flytta til Paris, der ho fortsatt bur. Sidan 1992 har ho arbeidd med fotografi og video.

Under opphaldet på Halsnøy laga ho eit videoverk med tittel Eldrun og ein serie fotografi med tittel Voluspå.

Om arbeidet sitt på Halsnøy skriv ho ”..eg hadde ei kjensle av at alle elementa, vatn, stein, vind og skyer hadde ei sterkare meining her enn andre stader. Denne opplevinga av å vera fråkopla alt anna enn naturen gjorde sterkt inntrykk på meg. I starten brukte eg mykje tid på å gå, og sjå. Ein dag fann eg mellom mose og stein nokre kvite bein av dyr, og visste at desse var viktige for meg å bruke. Eg leika med desse beina i nokre dagar, til eg møtte Eldrun. Ho framførte ei perfekt tolking av den nesten hypnotiske seremonien eg hadde sett så klart for meg i tankane. Då eg seinare fann samanhengen med Voluspå diktet, fekk det heile ei spesiell meining.”

I serien Voluspå har ho saman med modellane skapt karakterar som kan reflektere ideen om ein tidlaus stad der natur og kosmiske krefter styrer alle handlingar.
Gabriela har hatt mange utstillingar i museum og galleri i Europa, USA, Sør-Amerika og Asia, og er representert i fleire store samlingar.

Naoyuki Ogino er fødd i Tokyo, i oppveksten budde han til saman 10 år i Mexico, og bur no i Kyoto, Japan. Han har utdanning frå avdeling for astrofysikk ved universitetet i Nagoya, Japan, og i fotografi frå universitetet i Queretaro, Mexico.

Shimmer of Vanir Då han kom til Halsnøy opplevde han at omgjevnadane sakte speila ei ny oppleving i han, ei vinkling han ikkje hadde opplevd før eller hadde gløymt sidan barndommen. Først vart han teken av sjø og stein som eit resultat av istida, og han tenkte på troll, og at dette kunne bli gode bilder og var freistande. Men noko ukjend i han gjorde at han venta, og leita vidare. Så kjende han på krafta frå fjell og skog og elvar, og tenkte på alvar. Igjen tenkte han at dette vart eit godt tema å jobbe med, men igjen kjende han på dette ukjende som blinka i han, og han fortsatte å leite. Så kom opplevinga av ei bølge, fleire bølger, som bygde seg opp i han, og han såg lyset som skimra. Det skimra frå alt han såg, sjø og lauv og anna. Ingenting var konkret, berre skimmer av lys. Då han oppdaga den norønne historia om Vanene, eller Vanir, – som var knytte opp mot fruktbarhet, visdom, natur, magi og spådom – kjende han på ei tilknytning til det norrøne folket. Han seier: ”dette opplevde eg som eit fenomen som er inni oss, kanskje relatert til noko vi mista i barndommen. Men det er ikkje borte. Det er alltid her eller der i korte øyeblikk, lik Higgs-boson som i kvantefysikk og partikkelfysikk vert kalla ”guds-partikkel”. Det er svært vanskelig å dokumentere at den eksisterer”.

Natan Dvir er frå Israel, men er basert i New York. Han har utdanning frå universitetet i Tel Aviv, og mastergrad i fotografi frå School of Visual Arts i New York. Han arbeider som dokumentarfotograf, og leverer bilder til dei store avisene og magasina i verda, slik som New York Times, Newsweek, Wall Street Journal, Der Spiegel, Stern, The Times, Paris Match, Le Monde og Le Figaro, for å nevne nokre.

Om opphaldet på Halsnøy seier han: ”Gjennom heile mi karriere har eg fokusert på menneske, og dokumentert dei innanfor forskjellige tema. På Halsnøy bestemte eg meg for å gå laus på ei heilt ny utfordring og sjå på mitt forhold til motivet medan eg fokuserte på eit landskap utan menneske.” Natan bestemte seg for å arbeide med steinbryggja på klosteret, og ser den som eit unikt kontaktpunkt mellom land og sjø, mellom fortid og framtid, mellom fastbuande og besøkjande, mellom årstidene, mellom det som er og det som kan verta. I løpet av ti dagar fotograferte han bryggja til forskjellige tider på dagen, i forskjellig vêr, og i forskjellig sinnstilstand. Han seier vidare: ” I følge asiatisk filosofi er det å sjå noko som skjer i begge retningar. Når vi ser på noko, vil det vi ser på og sjå på oss. Dette har påverknad på betraktaren og endrar noko i han eller henne. For første gong vart eg no oppmerksom på denne effekten. Bryggja kopla meg saman med meg sjølv”.

Natan har gjennom dei siste 10-12 åra motteke ei rad prisar som fotojournalist og dokumentarfotograf. Han har vore utstilt over store deler av verda, og er innkjøpt til samlingar i ei mengd museer og galleri.

Zhen Shi er frå Shandong i Kina, men bur og arbeider i Paris. I tillegg til utdanning i fotografi frå École EFET i Paris, har ho og utdanning i språk, litteratur og framand kultur frå universitetet i Angers, Frankrike.

Arbeida hennar handlar for det meste om forholdet mellom realitetar og minne henta frå personleg erfaring, og ho prøver å balansere dette saman med tid. Hennar haldning er at dersom ”den noverande augneblinken” er forbi, kan både fortid og framtid definerast som eit minne, – eller framtidig minne, for den som er i tida. Slik kan det universelle i dette ubesvarte spørsmålet om forhold mellom realitet og minne, gjere det mulig for andre å finne gjenkjennelse i hennar historie.

Eit par månader etter opphaldet på Halsnøy var Zhen i Brüssel, der ho vart fråstolen PC og eksterne harddiskar som inneheldt alt arbeid ho har gjort dei siste to åra. To filmar frå Halsnøy var levert til framkalling, og ho berga berre eit par bilder derfrå.

Zhen syner difor eit lite utsnitt av eit verk kalla Memories of Things Past, som ho har arbeidd med dei siste åra. Ho fann ei dagbok på ein loppemarknad, som var signert LLDM. Dagboka fortel om tida frå 1872 fram til 1954, om reiser, kjærleik og familie. Saman med dagboka fann ho også brev og fotografi. Zhen begynte å nøste i historia, fann ut kven som skreiv dagboka, og brukte mykje tid på å finne og bygge opp ein heil dokumentasjon rundt livet til den då ukjende kvinna. Resulatet vart presentert i ei handlaga bok, og seinare i utstilling. Etter kvart fekk Zhen tilfedigvis kontakt med oldebarnet hennar og fekk besøke familien, noko som gav henne eit særskilt forhold til den lange reisa frå ei anna tid, som ho tilfeldig kom over.

Zhen er og mentor for andre kunstnarar, og har eige forlag for kinesiske fotografar som ho prøver å hjelpe fram i verda. Ho har hatt fleire utstillingar i Kina og Europa, og vunne prisar både for sine handlaga bøker og andre prosjekt.

For informasjon om Klosteret, opningstider og anna, kontakt Sunnhordland Museum hkl@sunnhordland.museum.no, tlf. 53413899/ 48130020
For meir informasjon om utstillinga og AiR prosjektet, kontakt Øyvind Hjelmen (kunstnarleg leiar for AiR-prosjektet) tlf 9008 0778 eller oh@oyvindhjelmen.com

Kunstnaropphaldsprogrammet er støtta av

Kulturminnedag med ”NOVELLER, REALITETAR OG MAGI”

Posted on Updated on

 

 

”NOVELLER, REALITETAR OG MAGI”

ARTIST – IN – RESIDENCE UTSTILLING PÅ HALSNØY KLOSTER,

10. september – 8. oktober 2017

Fran Forman (USA), Sophie Zenon (Frankrike), Louisa Marie Summer (Tyskland/USA)

Utstillingsopning sundag 10. september kl 17.00

Utstillinga vert opna av forfattar Anne Karin Fonneland

Sunnhordland Museum ynskjer for 15. gong velkomen til utstilling i samband med kunstnaropphalda på Halsnøy Kloster. Det er tre markante kvinner som syner resultatet av opphaldet på Halsnøy i august / september i fjor. Alle tre har oppnådd stor merksemd internasjonalt med arbeida sine innanfor kvar sin retning.

Arrangementet er del av dei nasjonale kulturminnedagane. og vi har og omvisingar kl 14.00 og 15.30

 

Fran Forman arbeider med digital collage, det vil seie at ho tek utgangspunkt i eksisterande bilder, anten gamle bilder ho kjem over, eller nye bilder som ho lagar til føremålet. Desse bilda monterer ho saman digitalt, og lagar sine magiske og surrealistiske små forteljingar.

I dette tilfellet er alle grunnlagsbilda fotografert på Halsnøy i 2016, og det vert kun laga to eksemplar av kvart bilde.

Fran skriv om opplevinga si på Halsnøy, og prosjektet ho har kalla ”Midnight Sun”:

”I landet der sola når inn i natta, eit diffust lys gjev ein aura av mysterier og magi.

Fragment av draumar kjem og forsvinn, medan tida verkar å stå stille.(…) dette er augneblinkar av magi, der lyset og mørket blandar seg saman, der du skjønar at utan skuggen kan du aldri nyte lyset..”

Fran Forman har mastergrad i Fine Arts frå Boston University, og er i tillegg utdanna i sosiologi. Ho har hatt tallause utstillingar, og er innkjøpt i mange offentlige og private samlingar. Blant mange publikasjonar kan nemnast den prisvinnande boka ”The Escape Artist”.

Sophie Zenon bur og arbeider i Paris. Ho fekk sterke opplevingar då ho fotograferte i Mongolia på 90-talet, og fatta interesse for korleis ulike folk tenkjer kring liv og død, sjamanisme og anna mystikk. Ho arbeider og med si eiga familiehistorie.

På Halsnøy har ho laga ein serie med små historiar i biletform, og oppfordrar betraktarane til å finne sine eigne historiar i prosjektet ”Short Stories at Halsnøy Kloster”. Ho seier: ”På denne staden, borte frå verda, ein stad eg opplevde verken verkeleg eller uverkeleg, fann eg drivstoff til fantasien min.

Historiane framsto som i eit spanande lukka rom der hovudpersonen vert konfrontert med eigne minne, og møte med menneske som har gått bort.”

Sophie Zenon har mange utstillingar bak seg, over store delar av Europa, og har gjeve ut ei rekkje bøker. Ho har og motteke fleire prisar for arbeida sine.

Louisa Marie Summer bur i New York og München, og arbeider over store deler av verda med å dokumentere dagleglivet til menneske som slit.

Ho er ein visuell historieforteljar som er sterkt oppteken av sosiale forhold, og seier at for henne betyr fotografiet å nærma seg andre menneske sine liv med nysgjerrighet, respekt og empati.

På Halsnøy opplevde ho eit sterkt og godt samansveisa lokalsamfunn der alle kjenner alle, og ho vart snart kjend som fotografen som vinka og ville ta bilde av folk.

”Då eg reiste frå klosteret tok eg med meg dei vakre og intime møta eg hadde hatt med folk på øya. Eg opplever at portretta mine reflekterer noko av øya sin ande, eg opplever folk på øya som venlege, gjennomtenkte, om enn noko reserverte. Dei har ei naturleg indre kraft, som eit tre som bøyer seg i vinden utan å knekke”.

Louisa har hatt utstillingar i mange land, og bilda hennar er publisert i aviser og magasin.

Ho har gjeve ut tre bøker, den siste – ”Jennifer´s Family” – kom i 2012.

 

For informasjon om Klosteret, opningstider og anna, kontakt Sunnhordland Museum

hkl@sunnhordland.museum.no, tlf. 53413899/ 48130020

For meir informasjon om utstillinga og AiR prosjektet, kontakt Øyvind Hjelmen

(kunstnarleg leiar for AiR-prosjektet) tlf 9008 0778 eller oh@oyvindhjelmen.com

Kunstnaropphaldsprogrammet er støtta av 

 

Tre veker nærmar seg slutten..

Posted on Updated on

I 2 veker har fotografane Zhen, Natan og Naoyuki no oppheldt seg på Halsnøy kloster. I løpet av denne tida har dei så langt fått med seg filmpremiere, hatt kunstnar-presentasjon, vore på rundtur i delar av Sunnhordland og delteke på open dag på muséet, der dei fekk ta del i aktivitetane og sjå forestillinga «Skarvane på Utrøst» med Johanne. Øvstebø Tvedten.

Alt mens dei jobbar iherdig med sine eigne prosjekt.  Enno er det ei veke igjen før dei reiser heim, og vi ser resultata først neste år.

Neste post på programmet her på klosteret er utstillingsopning sundag 10. september kl 17.00..meir kjem!

Bileta under gjer eit lite innblikk i dagane deira her.

 

Denne lysbildefremvisningen krever JavaScript.

Endelig utvalg for A.I.R 2018

Posted on Updated on

Det endelige utvalget av fotokunstnere er i disse dager gjort og vi er glade  for å kunne annonsere finalistene under.
Vi Gratulerer!
 AiR Halsnøy Kloster 2018, Final selection:
 
 TIM PARCHIKOV
PHILLIPE BRAQUENIER
ANNE-SOPHIE COSTENOBLE
DANIELA FRIEBEL
KLARA SOFIE LUDVIGSEN