2017

AKTIVITETER 2017:

Januar:

 

Februar:

 

Mars:

9.3.- Utleige + omvisning- dagtid; I.E Ness

14.3.- Årsmøte og styremøte i Venelaget

April:

(3.-4.4 -H. deltok på konferanse i Rosendal – samarbeidsrådet)

9.4 –  Utstillingåpning Kunstnergruppen HAUK

11.4 – Utleige arr. L. Simonnes

12.-16.– åpent Påskehus

18.4 – 20.4 – Ruin seminar m samarbeidspartnere

22.4 – Bryllupsfoto – leige

27.4.– Omvisning Bussgruppe

29.-30.4 Konfirmasjonsarrangement

Mai:

( 2. H deltok på opning av Folgefonnsenteret)

7.5. AiR – Utstilling #1

7.5. Konsert «Enno ein gong» eit nytt blikk på Vinje-songane

m. Ingunn Ådland, piano, Tore Kloster, song, og Njål Bokn, litterære kommentarer

8. – 11.5 Fagskulen i Hordaland, elever og lærere, Arboristfaget.

Eksursjon og øving i trærne på klosteret

9.5. Styremøte i Venelaget

10.- 31.5: AiR oppholdsperiode #1

26.5: Utleiearrangement H. Jonassen

Juni:

9.6 – Utleiearrangement

11.6 – KLOSTERDAG

11.6 – Utstillingsåpning sommerutstilling med Jeanette Persson- Tekstil

18.6 – Ute – Gudsteneste  m kirkekaffe i kloster-kaféen- Fjelberg og Eid Kyrkjelyd

20.613.8 – Sommeråpent Kloster m guider og kafé

Juli:

Sommarope/Sommeråpent

25.juli – Frokost Yoga m Lene Simmonnes 08.00 – 10.00 . avlyst pga dårlig vær

27.juli – Frokost Yoga m Lene Simmonnes 08.00 – 10.00

1.august – Frokost Yoga m Lene Simmonnes 08.00 – 10.00

3.august – Frokost Yoga m Lene Simmonnes 08.00 – 10.00 – avlyst pga dårlig vær

August:

Sommeråpent – 13.8

6. august – Kulturhistorisk dag med Bispe-visitas – inviterte gjester

12.8 – Utleige -Bryllupsarrangement K. Eide

15.- 20.8 Fotografisk workshop – AVLYST pga for få påmeldtte

19.-20.8 utleige – avlyst, for få påmeldte

23.8 – 19.9: AiR Oppholdsperiode #2

26. 8 – Filmpremiere!! «Sjelsstyrke» – Brit Johanne Landa

27.8. – Filmvisning i stovene – «Sjelsstyrke»

29.8 -Presentasjon av AiR- kunstnerne –  Halsnøy kloster

September:

10.9 – kystkulturdag m omvising Halsnøy kloster 14 & 15.30

10.9 -Air Utstilling#2 – kl 17.00

15.9 – Utleigearrangement – Stord Sjukeheim

19.9.– Halsnøy skule, 3. kl – Utstilling

27.9. – Utleigearrangement – Kvh-kommune

28.9 – kl.11.00 Halsnøy skule 1.&2. kl – Utstilling

kl.11.30 Valekrossen skule, Fotogruppe – Utstilling

kl.16.00 Korkonsert m StaS og ungd. kor frå Russland

under leiing av Tore Kloster

Oktober:

Haustfest Venelaget   Flytta til Jan. 2018

November:

 Forefallande arbeid i hus og Ferieavvikling – Ingen utleige

Desember:

6. & 7. – Skuleopplegg – Jul i gml dagar

16.-17. – Jule – Yoga med Lene Simmonnes

Reklamer