Kalender 2017

AKTIVITETER 2017:

Januar:

Februar:

Mars:

9.3.- Utleige – dagtid; I.E Ness

14.3.- Årsmøte og styremøte i Venelaget

April:

9.4 –  Utstillingåpning Kunstnergruppen HAUK

11.4 – Utleige arr. L. Simonnes

12.-16.– åpent Påskehus

18.4 – 20.4 – Ruin seminar m samarbeidspartnere

29.-30.4 Konfirmasjonsarrangement

Mai:

7.5. AiR – Utstilling #1

7.5. Konsert «Enno ein gong» eit nytt blikk på Vinje-songane

m. Ingunn Ådland, piano, Tore Kloster, song, og Njål Bokn, litterære kommentarer

8. – 11.5 Fagskulen i Hordaland, elever og lærere, Arboristfaget.

Eksursjon og øving i trærne på klosteret

9.5. Styremøte i Venelaget

10.- 31.5: AiR oppholdsperiode #1

26.5: Utleiearrangement H. Jonassen

Juni:

9.6 – Utleiearrangement

11.6 – KLOSTERDAG

11.6 – Utstillingsåpning sommerutstilling med Jeanette Persson- Tekstil

20.613.8 – Sommeråpent Kloster m guider og kafé

Juli:

Sommarope/Sommeråpent

25.juli – Frokost Yoga m Lene Simmonnes 08.00 – 10.00

27.juli – Frokost Yoga m Lene Simmonnes 08.00 – 10.00

1.august – Frokost Yoga m Lene Simmonnes 08.00 – 10.00

3.august – Frokost Yoga m Lene Simmonnes 08.00 – 10.00

August:

Sommeråpent – 13.8

6. august – Kulturhistorisk dag med Bipse-visitas – inviterte gjester

12.8 – Bryllupsarrangement K. Eide

15.- 20.8 Fotografisk workshop – AVLYST pga for få påmeldtte

19.-20.8 utleige

29.8 – 19.9: AiR Oppholdsperiode #2

September:

Presentasjon av AiR- kunstnerne

Air Utstilling#2

Klosterseminar m folkehøgskulen

Oktober:

Haustfest Venelaget

November:

Desember: