Arrangement /Events

2015:

«Natur, Myter og Minner» – utstillingsåpning 13.september, kl 17.00

Anna Gyria – Fortellerframføring, 10. september, kl 18.30

Foredrag med Kunstfotografene, 5. september

Fotografisk Workshop  i august!

Klosterdagen 2015 – Steinarbeid som rød tråd.

11.mars: Open Flette- dag på Halsnøy Kloster

Pilflette- kurs m Grzegorz Gordat

Viva Basket!! Årets første utstilling

2014

Årets siste fotoutstilling

Klosterseminar 2014

Fotoworkshop

Klosterdagen 8.juni

Tid, Draumar og Tradisjon

Åpent Påskehus

Interaktiv utstilling

Invitasjon til utstilling

Ode til Halsnøy Kloster – 850 års jubileum

Venelagets Sommeravslutning 

Strålende Klosterdag!

 Utstilling i mai-sol; Marie Docher og Sharon Harper

 Påsken 2013 på Klosteret

Songar og Sonettar av William Shakespeare

  Onsdag 6. mars, kl. 19.30 i stuene på Halsnøy kloster

med Per Olav Kaldestad, forfatter, Åsmund Kaldestad, tenor og Vegard Lund, lutt/teorbe.

 

william_shakespeare WILLIAM SHAKESPEARE OG MUSIKKEN

 William Shakespeare (1564-1616) var framfor alt dramatikar.  Det meste av diktinga hans er skapt for munnleg    framføring, den er dikting for øyret og for augneblinken.  Den viktigaste grunnen til at han blei så populær i samtida, og så stor i ettertida, er hans eineståande evne til å uttrykkja komplekse tankar så enkelt, slåande og berørande.  Og det som mest av alt fyller diktinga hans med eit sterkt fysisk nærvær, er den gjennomførte musikaliteten i språket.  Tenk berre på nokre av dei mest kjende Shakespeare-sitata som er rivne ut av samanhengen sin og spreidde omkring:

«All the world’s a stage/and all the men and women merely players”

”We are such stuff/ as dreams are made on”

”Th’ expense of spirit in a waste of shame/is lust in action”

 Felles for alle er den fint avrunda tonegangen med utsøkte variasjonar i klang og rytme. 

            Shakespeare sine sonettar er òg, trass i si grunnleggande skriftlege natur, fulle av musikk – det siste av dei nyss siterte eksempla er opninga av hans sonett 129.  I desse dikta kan me sjå tydeleg korleis klang, tonegang og rytmeføring er nøye knytt til det tematiske forløpet i teksten. 

Eit eksempel er sonett 65, som opnar slik:  

               Since brass, nor stone, nor earth, nor boundless sea,

But sad mortality o’er-sways their power,

   How with this rage shall beauty hold a plea,

Whose action is no stronger than a flower?

 Rytmen i fyrste lina er hoggande og mørke vokalar og gnurande konsonantsamanstillingar pregar dei to fyrste linene, mens dei to neste opnar seg i lysare vokalar, mjukare konsonantar og ein gradvis jamnare rytme.  Når ein skal prøva å framkalla desse linene på norsk, må ein i tillegg til meiningsinnhaldet i orda etablera ei tilsvarande skifting mellom vokalar, konsonantar og rytme-element – og det bør helst oppstå ein musikk som gir inntrykk av det rike spennet i originalen.  Mitt forsøk blei slik:

 

                     Når bronse, stein, og jord, og digre hav

                        er underlagde dødens mørke vilje,

                        koss skal det vakre mot slik velde føra krav

                        med styrke som ei lita vever lilje?

 Per Olav Kaldestad

——————————————————

opening-25

Etter 4 dager (og netters) intenst arbeid kunne vi endelig åpne siste utstilling for i år: «Norwegian meditations»: Rosanna Salonia og «Childlike Witchøry»: Matthew Yates, kunstfotografer som begge var her på kunstneropphold  høsten 2010.(Se slideshow nederst på siden)                                                                                                                                     English version

Publikum fikk møte og oppleve deres tolkninger av landskapet, naturen , våre fabel-historier og eventyr på,  nok for mange, nye måter. Altså,- ikke en ren fotoutstilling med bilder i ramme og på vegg, men også ved hjelp av flere video/audio-installasjoner, funnete og omskapte objekter  og en stor bilde- installsjon.

De mange utrykkene  gjorde det nødvendig for publikum å bruke tid og ta flere sanser i bruk. Lyd var også allestedsnærværende og i stadig endring alt etter hvilket rom man trådte inn i. Dette var med på å sette stemningsleier for de forskjellige delene av utstillingen, fra Rosannas vare og vakre bilder til Mathhews mørke og mer mystiske, som gjorde det hele til en opplevelse av vandring mellom verdener. Noen av lydsporene har blitt laget og produsert av Jan Krey, lærer i lyd/musikkproduksjon ved Sunnhordland folkehøgskole. Takk Jan!

Etter reaksjonene å dømme ble utstillingen godt mottatt, ord som spennende og sterkt gikk igjen. Og også undring,- over at motiver vi ser til dagen sees på for oss nye måter.

Rosanna Salonia har latt seg inspirere av naturen og sitt forhold til denne: «Gjennom disse nye arbeidene ønsker jeg å formidle den rene og primale følelsen av glede og undring som jeg følte da jeg utforsket skogen, kystlinjen og de islagte områdene på denne lille smykkesteinen av en øy, Halsnøy.På en måte er det også min følelse av takknemlighet for det privilegiet det var å få tilbringe tid som kunstner og utforsker på et slikt sted, så rik på historie, med lagene av energi, hvor naturen føles så rå, grønn og overveldende mektig.»I Rosannas arbeider er det naturens poesi og våre møter med den som utforskes.

For Matthew Yates var det fablene og historiene som ble utgangspunktet: «Da jeg kom over et stort amfibiedyr som fortærte et lite barn spurte jeg: “Hva er du ?” og da det vendte seg mot meg gikk det opp for meg at det var ikke en frosk likevel, det var et lite barn ikledd froskeskinnet “ Jeg leker!” svarte det, før det hoppet avgårde ned i vannet.»Det var gjennom den rike folkloren i den norske kulturen og det eventyraktige landskapet jeg begynte å forstå hvordan disse historiene ble til, og hvorfor.

Her kjenner “alle” historiene og alle forteller dem på sitt eget vis, men jeg fant at de beste historiefortellerne er barna selv. Da jeg fordypet meg i omgivelsene rundt meg under kunstneroppholdet på Halsnøy kloster I november/desember 2010, begynte jeg å utforske mine egne følelser for det “overnaturlige” gjennom fotografiet. Dette proskjektet er mitt eventyr, vevd av historier fortalt gjennom de karakterene som skaper denne “Barnlige magien”.

Slik beskriver Matthew Yates sine erfaringer fra oppholdet på Halsnøy Kloster og de arbeidene han presenterer på utstillingen.

”TALES and DISAPPEARANCES”  (Historiar og forsvinningar)

 Danielle Voirin (USA / Frankrike) og

  Brijesh Patel (India / Storbritannia)

 OPNING SUNDAG  9. September kl. 17.00

 

 

Det er ei spanande og interessant utstilling som vert vist ved Halsnøy Kloster frå 9. september.

Danielle Voirin og Brijesh Patel var utvalde til kunstnaropphald på klosteret i september 2011, og det er resultatet av dette opphaldet som no vert vist.

 Brijesh Patel arbeider vanlegvis med ideen om India som tema, landet der han vaks opp. I dette prosjektet prøver han å forstå landet sitt på ein personleg måte, og han undersøkjer dei enorme endringane det store landet går gjennom.

Patel er utdanna i fotografi i London, og arbeider der med store kundar som Monocle, Financial Times og The Telegraph. Han arbeider for tida mellom anna med eit prosjekt inspirert av OL i London, som skal stillast ut neste år.

 På Klosteret syner han bilder frå serien ”Halsnøy Tales” (Halsnøy historiar), eit prosjekt der han mellom anna samarbeidde med elevar ved Sunnhordland Folkehøgskule.

 Danielle Voirin er frå Chicago i USA, men har dei siste åra budd i Paris der ho livnærer seg som freelance fotograf innan interiør, portrett og magasin / blader.

Hennar tilnærming til kunstfotografiet er gjennom sjølvportrett som ho bruker for å finne sitt forhold til livet, og sin plass i det.

 Serien ”Disappearances” (Forsvinningar) som ho syner på Klosteret, omtalar ho som kryssingar av tid på ein stad som ikkje gløymer. Der det er dag om natta, mørkt når det er lyst, då – når det er no, ein stad vi fortsatt er etter vi har reist.

 Utstillinga vert opna av museumsstyrar Jane Jünger,og den vert hengjande til 7. Oktober.

Utstilling av Carolle Benitah og Pascale Peyret, 2. oppholdsperiode 2011:

Det ble en fin og verdig minnemarkering på Halsnøy Kloster den 22. juli .

Til tross for regn og vind, med en styrke som kunne minne om høststorm, deltok omkring  40 personer – gamle og unge – under åpningen av minneutstillingen som kunstfotografene Pascale Peyret og Carolle Benitah stod for. Utstillingen er  i forbindelse med Sunnhordland Museum/Halsnøy Kloster  sitt kunstneroppholdsprogram.

Les mer her : Verdig Minnemarkering og utstillingsopning

Utstillingsopning av arbeida til 1. pulje av fjorårets Fotokunstnere på opphold.

 Søndag 13. mai åpnet den første utstillingen i en rekke på 3 i 2012, denne med arbeider av den første gruppen med kunstfotografer som var på opphold i juni 2011; Haruna Kawanishi, Japan, Lisbeth Bang, Danmark/Norge  og Caroline Brown, Storbritannia. Bildene deres ble presentert på forskjellig vis, både med bilde-slideshow: Haruna, Fotobok : Caroline og bilder i ramme:Lisbeth.

Dagen opprant med skikkelig ruskevær, men noen fant veien likevel.  Til å hjelpe oss med åpningen fikk vi besøk av  9 dansejenter fra Jazz/Moderne 2 ved Kvinnherad kulturskole og danselærer Siri Petersen. Tanken var at de skulle danse ute, men den planen måtte skrinlegges på grunn av været. Heldigvis gikk det godt å danse inne i selve utstillingslokalet i kjelleren. Hele 2 showdanser framførte de, en av dem egenkomponert – det ble skikkelig fest-stemning over det hele med flott danseshow av utrolig flinke jenter. etter det vi forstod  fristet det til gjentakelse, noe vi slettes ikke ser bort fra.

 Etter dansen var det åpent for å rusle  i utstillingen , og få seg litt  lett servering på kjøkkenet. Utstillingen blir stående til 3. juni, og er åpen hver helg 1300-1600, ellers i uka på arbeidsdagene tirsd.-torsdag, da blir dere tatt imot av Mirte som er vikar for sommeren.

Ta turen innom da vel !?

 

Vandreforestilling med teater-film fra Sunnhordland Folkehøgskole

Lørdag  12. mai hadde Teater og film linja ved Sunnhordland Folkgehøgskole vandreforestilling/ avslutningsforestilling på Halsnøy kloster for foreldre og familie.

Elevene tok i bruk hele området, både ute og inne, på en vandring der publikum hele tiden var «inne i » forestillingen. En flott opplevelse og et godt eksempel på hvordan Halsnøy Kloster kan tas i bruk som arena for ulike uttrykk. Og,- et godt eksempel på gode samarbeidsrelasjoner. 😉

Stykket var laget av elevene selv, med litt inspirasjon fra Per, Pål og Espen Askeladds eventyr..men med en moderne vri…

Stykket handlet om 12 søstre (prinsesser sevfølgelig..)som var forhekset/fanget på en gård . Ingen ville slippe fri før en av dem ble godt gift! Etter mye venting og lengsel dukker det opp 3 friere..ja..P.P.& Espen.. det er bare det at disse frierne  stiller en del krav til søstrene;»hvor mange sauer har du fanga?» ( hvor mange har du hatt i køya?)..Hvor mange båter har du ankra?» (Hvor mange har du hatt i …?).. Veel..svarene blir ikke helt godkjente, og Per og Pål takker NEI! hmm… det skulle de kanskje ikke gjort ? Ved et svar som NEI forvandler disse søte søstrene seg til regulære TROLL! og de to eldste brødrene får  mer enn de ventet!?

Hvorom all ting er; en av søstrene er jo rene «Askepott»,- og henne faller Espens øyne på. «Vil du ha meg ?» spør hun. Og «JA!» svarer Espen viselig ;).. Dermed er det duket for bryllup og en lykkelig slutt, også for de  andre 11 søstrene ,- og Per og Pål..og forhåpentligvis lever de lykkelig resten av sine dager..

Publikum, undertegnede medregnet, fikk ihvertfall en lykkelig time, med flott skuespill i utfordrende regi og upåklagelig scenografi. Bedre bruk av klosterets grunn skal man lete lenge etter!!

Vi håper bare flere elever ved folkehøgskolen vil ta utfordringen og skape nye vandrespel, til glede både for foreldre og lokalbefolkning. Dette bør gjentas!!

Sundag 13. Mai kl. 17.00 opnar utstilling med fotografi av

HARUNA KAWANISHI (Japan)

CAROLINE BROWN (Storbritannia)

LISBETH BANG (Danmark / Noreg)

Utstillinga viser resultatet av desse kunstnarane sitt opphald på Halsnøy Kloster 20. Juni til 11. Juli 2011.

(Meir om kunstnaropphalds-programmet ved Halsnøy Kloster i eiga pressemelding.)

from «Making map»

HARUNA KAWANISHI er frå Tokyo i Japan. Ho er utdanna ved Nihon University College of Art, og arbeider som filmprodusent og manusforfattar i tillegg til arbeidet med kunstfotografi. Kortfilmane hennar har vore vist mellom anna på filmfestivalar i Japan, Frankrike, Korea, USA, Singapore og Italia, og ho har hatt fleire fotografi-utstillingar i Japan, Frankrike og USA.Dette er første gongen ho stiller ut i Noreg.

Haruna kom til Halsnøy berre tre månader etter det store jordskjelvet i Japan våren 2011, og kontrasten opplevdes som stor.

Ho syner to prosjekt i form av projeksjon; ”Making Map” som handlar om mennesket si kjensle av omflakkande tilvere skapt av det 21 århundret. Temaet omhandlar den moderne kvinna som ved hjelp av sine fem sansar prøver å finne ut kvar ho er akkurat no, og prøver å lage sitt kart ut frå det. Det andre prosjektet er inspirert av eit japansk eventyr som heiter ”Ringing Bell” om eit lam som vil vere ulv. Bodskapen  her er at alt har sin samanheng i verda, og vi treng å vere bevisst alt i våre omgivnader.

Halsnoy kloster, a portrait
 
CAROLINE BROWN har med anna mastergrad i fotografiske studier ved University of Westminster. Ho har vore med på fleire utstillingar i England, og hennar arbeid handlar om møter mellom teknologi, arkitektur og natur. Ho er interessert i kreftene i menneskeheten og naturen, og korleis dei formar landskapet.

Hennar bidrag til utstillinga er ei biletbok der ho har laga eit portrett av Halsnøy Kloster, og tek for seg historia og dei minnene staden sit inne med etter dei mange hundreåra.  Alt opplevd og kjent på av kunstnaren gjennom nokre sommardagar i 2011.

fra

LISBETH BANG er opphaveleg frå Danmark, men bur og arbeider i Oslo. Med bakgrunn som lege, journalist og forfattar, og i tillegg fra teater og dans, har ho – i likhet med Caroline Brown -, og utdanning som biletkunstnar, m a frå University of Westminster.

Bang sitt prosjekt har tittelen TEGN SIGNAL HENSIKT, og er hennar opplevelse av klosterområdet og familien Juel sitt hus, og dei tegn og signal ho les inn i omgivnadane. Som ho skriv: ” jeg har valgt å fotografere de seirendes tegn og signaler for å løfte frem den kommunikasjon jeg ser i dem”.

Utstillinga vert hengande fram til 3. Juni 2012

For meir informasjon, kontakt  Halsnøy Kloster:  hkl@sunnhordland.museum.no

Ny Fotoworkshop på klosteret – 31.05- 03.06!

Vi invterer igjen til fotoworkshop med fotograf Øyvind Hjelmen på Halsnøy Kloster :

WORKSHOP 2012

Inspirasjonssamling for Leseombud i Kvinnherad.

november 3, 2011

Åshild Ulstrup kåserer for leseombudene

Torsdag 27.10.2011 var 15 leseombud samlet  på Halsnøy Kloster for inspirasjon, kåseri og “drøs”  i regi av Kvinnherad Bibliotek. Til samlingen hadde de fått besøk av forfatter og “radiostemmen” Åshild Ulstrup, som fortalte levende om møter med mennesker som har gjort inntrykk i løpet av hennes lange virke.Kvinnherad Bibliotek er med i ” Leser søker Bok” og gjennom dette opplegget blir det også organisert leseombud for institusjoner i regionen.

Mer om dette kan du lese her:

http://kvinnheradbibliotek.no/index.php?page=framsida

http://www.lesersokerbok.no/?menu=7

Glimrende spill på Klosteret!..konsert m Marina Kan 😉

Les mer: konsert m Marina Kan

Sesongavslutning med Huskonsert i stuene

I samarbeid med Sommarskolen til “de unges orkesterforbund i Hordaland” inviterer Halsnøy Kloster til “Huskonsert” med unge musikalske talenter, torsdag 4. august kl. 20.00. Denne konserten markerer den offisielle avslutninga på sommersesongen her på Halsnøy Kloster, men vi har ope hus, tun og utstilling til og med sundag 7.august.

Sommarskulen har hatt tilhald på Sunnhordland Folkehøgskule sidan 1994 og har ved tidlegare høve og hatt huskonsertar på skulen . Vi er særs glade for at så mange av dei unge talenta har meldt ynskje om å opptre på Klosteret, og vi håper at mange av øyas bebuarar og gjester finn vegen til Halsnøy Kloster denne sein-sommarkvelden. Dei fleste unge utøvarane vert akkompagnert av Tor Erik Seime Pettersen, piano, som sjølv jamnleg opptrer som solist, kammermusikar og akkompagnatør. Det vert ein vakker og variert konsert med dyktige utøvarar,- eit flott punktum for en travel sommarsesong i år, med både handverkarar og omvisarar i sving og kunstneropphald på huset frå fleire verdenshjørner.

Konserten har gratis tilgjenge og vi vil ha open kafé før og etter konserten med sal av kaffi, thé og saft med noko attåt.

Ver hjarteleg velkomne!

(Om vèret held seg vert det mogelegheit for overrasking på slutten av konserten)

Konsert Halsnøy Kloster torsdag 4. august kl. 20.00:

Andreas Block Laberg (fiolin):     Tambourin-Chinois av Krisler

Ingrid Søfteland Neset (fløyte):    Chant de Linos av André Jolivet

Ormar Maidre Aarvik (fiolin): Sinfonie Espagnol av Eduard Lalo

Maja Jæger Kristoffersen (bratsj):    R. Glier:Stykker for bratsj og piano: Nr. 5. Romanse

Tomine Mikkeline Eide (sang):        Sommernatt ved fjorden av K.Bjørnstad

Ekaterina Vostrikova (trompet): Konzertstuck i f-moll av Brandt

Tobias Olai Eide (cello): Cellokonsert av Schumann

Ilona Jentoft (fiolin): Fiolin konst. nr. 1 av Jean-Baptiste Accolay

Astrid Kongelf Jensen (fiolin): Scherzo av Tarantelle av Wieniawsky

Frida Siegrist Oliver (Bratsj): Hindemith: Solo Sonate 3. og4. sats.

(med atterhald om endringar/evt. tilføyingar.)

 Sommersesongåpning og Utstilling i kjelleren

med arbeider av kunstner Rigmor Nygaard

Sist helg markerte at sommersesongen er i gang på Halsnøy Kloster med Klosterdag i strålende vær og mye på programmet. Blant annet ble utstillingen i kjeller og hus åpnet. Rigmor Nygaard stiller ut en rekke arbeider i ulike teknikker; tresnitt, grafikk, fotopolymer bl.a. En fargesterk og spennende salgsutstilling som henger i både kjelleren og i stuene oppe i hovedetasjen og som absolutt er verdt turen til Halsnøy Kloster i sommersesongen. Utstillingen henger fram til 7.august 2011.

 RIGMOR NYGAARD

 

 

WORKSHOP PÅ  HALSNØY KLOSTER
MED ØYVIND HJELMEN

10. – 14. august 2011

Digitalt, eller svart/kvit     filmbasert. Maksimum 10 deltakarar, minimum 7.

 

 

 

Sunnhordland Museum inviterer til fotografisk workshop med Øyvind Hjelmen på Halsnøy Kloster 10. – 14. August 2010.

ØYVIND HJELMEN har arbeidd med fotografi i 20 år, han har hatt utstillingar i 12 land og arbeida hans er kjøpt inn til samlingar både i Noreg og i utlandet. Forutan å undervise ved eigne workshops er han føredrags- og workshophaldar ved Bilder Nordic School of Photography i Oslo, og han held workshops for bedrifter. Han har og vore gjesteførelesar ved American Intercontinental University i London.

Øyvind Hjelmen har gjeve ut tre bøker; Sentimental med Sunnhordlandsforfattarane (Eide Forlag, 2005), Ri Vinden med Per Jan Ingebrigtsen (Bokforlaget Publica, 2009) og Elsewhere (Kehrer Verlag, 2010).

HALSNØY KLOSTER vart grunnlagt som Augustinerkloster i 1163, og mellom klosterruinane vart det i 1841 oppført eit hus som i dag er hovudhuset på klostertunet. Halsnøy Kloster er ein del av Sunnhordland Museum, og ligg i praktfulle omgjevnader ved innløpet til Hardangerfjorden.

Klosteret har i dei seinare åra vore eit senter for kunst og kultur, med konsertar, utstillingar og andre typar tilskipingar.

Klosteret er også i ferd med å opparbeide seg ein posisjon når det gjeld formidling av fotografi, med tilbod av både internasjonale kunstneropphald og workshops. Vi har eit nært samarbeid med Sunnhordland Folkehøgskule som tilbyr studier i teater, musikk, dans, biletkunst, lyd og speldesign. Skulen ligg berre 5 minuttars gonge frå klosteret. Under workshopen vil det vera mogeleg å nytta mørkerommet ved skulen for dei som ynskjer å jobbe på svart/kvit film.

WORKSHOPEN vil fokusere på den einskilde sin veg mot eit eige personleg fotografi, anten ein leitar etter eit slikt uttrykk, eller ein ynskjer å reindyrke det ein har.

Det vert føredrag, utfordringar, og 3 ½ interessante og spanande døger. Vi vonar å få til at alle bur i hovudhuset, og at vi samlast til alle måltid. Slik trur vi at ein intim atmosfære for workshopen bidreg til gjensidig kreativ inspirasjon hos alle.

PRIS: Workshopen koster kr. 4500,- og det inkluderer alle måltid og overnatting!  Det einaste du treng å tenkje på utanom, er reisa di.

Dersom du ynskjer å arbeida på film, er nytta av mørkerom og all kjemi inkludert i prisen, men du må sjølv syte for å ha med film og papir til eige forbruk.

REISE: Halsnøy er lett tilgjengeleg med bil, eller om ein kjem med fly til Haugesund, Stord eller Bergen. Det går båt frå Bergen, og frå Haugesund eller Stord reknar vi med å kunne organisere transport frå flyplassane til klosteret dersom det er naudsynt.

Overnatting vert som nemnt i hovudhuset, som var Juel-familiens heim i ca 100 år. Huset er eit museum, men der er 4 to-manns rom og 2 enkeltrom med brukbar komfort. Ein lyt dela bad. Om naudsynt, eller om nokon har ynskje om det, har vi også tilgjenge til rom ved folkehøgskolen.

All undervisning og alle måltid vert i stovene i huset.

Vi ynskjer velkomne til ei intim og interessant langhelg i svært spesielle omgjevnader.

For meir informasjon og påmelding, kontakt hkl@sunnhordland.museum.no

eller ring Helén Petersen på 481 30 020.

Sjå og www.halsnoykloster.wordpress.com

Du kan og ta kontakt med Øyvind Hjelmen på oh@oyvindhjelmen.com

Påskeutsillingen har åpnet !! ;D

Lørdag 16.april åpnet påskeutstillingen i kjelleren på Klosteret med maleri av Haldis Iren Johnsen, og tilsammen et 50-talls personer med stort og smått fant veien i gråværet. Haldis Iren har ikke bare maleri/bilder med seg denne gangen, men også malte ! kjoler og slips som er tilsalgs- riktig flotte sådanne! Helen Petersen hadde for anledningen kledd seg i en av de 4 kjolene.

Publikum ble møtt med ordentlig vernissage og noe lett å bite i, levende lys og vakker sang framført av Tonje Bøe som sang «Make you feel my love» av Adele, sittende som et lite maleri i seg selv i vinduskarmen i kjelleren. Stemningen var upåklagelig og vi kan også melde om godt salg de første 2 timene av  utstillingen.

Tonje Bøe

I dag, Palmesøndag vil utstillingen være åpen mellom kl.14.00- 17.00, nysteikte vafler, kaffe, thé og saft er å få kjøpt på «Gamla-kjøkenet». Fra i morgen, mandag vil det være åpent hver dag hele påsken fram til 1. påskedag mellom kl 13.00- 16.00, og fra onsdag av blir det aktiviteter for barn  med Lene Marit, Tara og Tonje, i tillegg til åpen kafé m. vafler og utstilling i kjelleren.

Vi ønsker dere hjertelig velkomne til en trivelig stund på klosteret i Påsken ! 🙂

Utstilling og Åpningstider i påsken 2011

Utstilling og åpent «Påskehus»  😉 – 2011

 
Åpningstider i Påsken 2011
 
Utstillerne;Frank Biringer, Eva F. Ersland, Randi Elin Glesnes, Signe Opedal, Siv Grete Stamnes, Tina Steinsland, Roald A. Sundal, Henning Wichmann

Stemningsfull Utstillingsåpning !

Foto-utstillingen «Monastery Utopia» ble behørig åpnet for et 40-talls fram-møtte på Halsnøy kloster, søndag 3. oktober.

Det hustrige været så ikke ut til å sette en stopper for ettermiddagstur til fotoutstilling, smygende jazz-toner eller hyggelig samvær denne ettermiddagen. Veldig gledelig var det også at så mange barn var tilstede, det lover godt for framtiden.

Utstillingen ble åpnet av Siv Grete Stamnes, medlem og medutstiller i Stord fotoklubb. Utstillerne ankom fredag ettermiddag for montering av utstilling og sosialt helgesamvær. Sjeldent har vel jobben som avdlingsleder ved Halsnøy kloster vært enklere,- det var bare å komme til «duk og dekket bord», klappet og klart med pynt, musikalske innslag og vernissage.  Det så også ut til at publikum koste seg, kaffe og vafler gikk unna.

Utstillingen er et  resultat av klubbmedlemmenes  arbeid  i forbindelse med foto-workshopen de hadde i våres , og det videre arbeidet gjennom sommeren.  Bildene omhandler Halsnøy kloster og dets omgivelser, med individuell vinkling til temaet.. Spennede å se hva andre ser på klosteret! Undertegnede fikk selv nye opplevelser av Halsnøy kloster gjennom disse bildene, selv etter 13 år på stedet- takk!

Vi fikk nok en gang herlige musikalske innslag  av Eli Hårklau, vokal og Geir Olav Akselsen, gitar. Vi vurderer sterkt å adoptere disse som «husmusikere»! 🙂

I utstillingens anledning ble det også laget en bok,  som nå er å få kjøpt ved besøk i utstillingen. Obs! – KUN 20 eksemplar,- så vær tidlig ute.

Det ble ymtet frampå om en «årlig foreteelse» av klubbmedlemmene og det har vi såvisst ingenting imot,- velkommen igjen.

Takk til alle framøtte for trivelige timer en hustrig søndag.

This slideshow requires JavaScript.

Ny utstilling!!

Søndag 3. oktober  åpner ny utstilling i kjelleren på Halsnøy kloster. Denne gang er det Stord Fotoklubb som viser resultatet etter en workshop-helg på klosteret i april 2010. Utstillingen består av foto i svart/hvitt .

Utstillingen åpnes søndag 3. oktober, kl. 1600.

Det blir også musikkinnslag under åpningen ved Eli Hårklau, vokal og Geir Olav Akselsen, gitar.

Vær velkomne !!   🙂

Utstilligen blir å se fram til 13. november 2010. Ring for avtale 48130020.

http://www.facebook.com/pages/Kvinnherad-Norway/Halsnoy-Kloster/270132356356?ref=ts#!/event.php?eid=152816401414098&ref=mf

Street art på Halsnøy kloster

Street art er eit flyktig fenomen. Den dykkar opp i bybildet, er der ei lita stund og forsvinn igjen. Dei gamle klostermurane på Halsnøy har ligge på same staden i 700 år. På Kulturminnedagen 2010 møtes desse to ulike  estetiske utrykka under mottoet: “Nytt liv i gamle kulturminne”.

september 1, 2010

av Helen Petersen

Kulturminedagen 2010 vil bli markert på Halsnøy kloster med eit møte mellom den flyktige gatekunsten og dei statiske klostermurane. Elevar og lærarar ved Sunnhordland folkehøgskule deltek under markeringa, som byd på ”måling” av gatekunst  på dei gamle klostermurane, performance, , fotodokumentasjon av lokal og international gatekunst, og mini-konsert.

Street art, eller gatekunst på norsk, er ikkje lett å definera. Utøvarane representerer eit mangfald av menneske og utrykk. Ofte er desse kunstnarlege utrykka humoristiske, har ein politisk brodd eller kommenterer noko me alle kjenner oss igjen i, når me beveger oss rundt i byrommet. I Noreg er Bergen den byen der gatekunsten i størst grad har sett sitt preg. I dei siste åra er fenomenet også byrja å gjera seg gjeldande i Sunnhordland.

Gatekunsten dukkar opp og forsvinn. Kva skjer når dette flyktige uttrykket møter dei sju hundre år gamle klostermurane på Halsnøy? Kva ny meining er det her som blir skapa?

Halsnøy kloster er eit av dei viktigaste kulturminna i Sunnhordland og ein stad mange av oss som bur i regionen har høyrt om. Me køyrer forbi når me skal til Kvinnherad eller Stord, men tenkjer ikkje alltid over kva denne staden ein gong har vore? Gatekunst er eit nytt fenomen som er i ferd med å dukka opp i tettstadane i Sunnhordland. Men mange av oss ser ikkje så nøye på den heller? Kanskje kan ein ved å føra desse to saman, få augo opp for dei begge på ein ny måte? Ved å la to totalt ulike kulturutrykk møtast, kan det skapa ny refleksjon kring begge.

medverkande:

Street-art: Ottar Øvrevik og John Cunningham

Performance: John Cunningham

Om Street-art: Jane C.S Junger

Mini-konsert: Eli Hårklau, vokal, og Geir Olav Akselsen, gitar.

…og innslag av elevar frå Sunnhordland Folkehøgskule…

Dette vert ei sjeldan oppleving, – kom, kom…

Velkommen til Halsnøy kloster kulturminnedagen søndag 12. September.

Inngong kr. 80.- Barn gratis. Frå kl. 16.00 – 18.00.

 
Som avslutning på sommersesongen er vi glade for å kunne presentere et fengende teaterstykke for barn (- i alle aldre..)

Ricolas reise – eit monstereventyr! 

 

Sundag 08.08.2010, Halsnøy Kloster, kl 16:00  🙂

Bill.: born kr. 50./ vaksne kr. 100.-

– ei barneteaterforestilling med humor, spenning og fengande musikk!
Passar for born opp til og med småskulealder, samt foreldre og besteforeldre som ynskjer å ha ei triveleg stund saman med borna.

Om stykket:
Ricola er ikkje heilt som andre monster. Ho strevar med å bli like skummel som vennene, og får det ikkje heilt til. Heldigvis veit storebror Ruccola råd. Han sender henne ut på reise for å lære å bli skummel. På reisa møter Ricola andre monster, med kvar sine uhyggelege monstertalent.
 

Om dei medverkande i «MonsterMusikkteater» ;
Eli Hårklau
 er frå Voss. Ho har studert drama, teater og musikk ved NTNU og DMMH i Trondheim og Northumbria University i Newcastle. Ho har erfaring frå forskjellige prosjekt, både som songar, skodespelar, manusforfattar og instruktør. For tida arbeider ho som teaterlærar på Sunnhordaland Folkehøgskule.
Ragnhild Opedal Tveit er frå Lofthus. Ho er utdanna klassisk pianist ved konservatoriet i Trondheim. Spelar piano og saksofon m.m. Ho arbeider som musikar og musikklærar og har mykje erfaring i ulike prosjekt og i ulike musikksjangrar.

VELKOMNE!! 🙂


One thought on “Arrangement /Events

  Unni Landa Haugland said:
  6. juli 2010, kl. 21:22

  Hei:) Dette høyrtes spennande ut. Skulle vore kjekt å fått det med seg, men det er midt i ferie nr. 2, så det er vel tvilsomt om me er heime. Skal ha det i «bakhove» likevel.
  Ønskjer alle dåke ein fin sommar.

  mvh
  Unni

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter picture

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s